Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938–1944

drlík divadlo němci brno

Dernisáž výstavy
Kdy: středa 27. září 2017 / 17.00
Kde: Foyer MZK / 3. patro

Přednáška PhDr. Vojena Drlíka
Kdy: středa 27. září 2017 / 18.00
Kde: Videokonferenční místnost / 4. patro

Ve středu 27. 9. proběhne dernisáž výstavy Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938–1944, na niž naváže přednáška autora PhDr. Vojena Drlíka. Přednáška PhDr. Vojena Drlíka vychází z důkladné rešerše dobového tisku a archivních materiálů období dějin města Brna, které zůstávalo zatím úplně mimo pozornost badatelů.

Cudné mlčení dějin. Německé divadlo v Brně 1938–1944

Brněnské divadlo sice hrálo v dějinách města vždy významnou roli, jeho osudy ale dosud známe jen z různých dílčích studií. O brněnském německém divadle to platí dvojnásob, období tzv. Protektorátu zůstávalo zatím úplně mimo pozornost badatelů. Tato výstava je vlastně prvním pohledem na jeho činnost v temných válečných letech. Nelehký pokus autora výstavy, PhDr. Vojena Drlíka, ukázat peripetie života v tzv. Protektorátu na příkladu kulturní instituce, tradičně chápané jako jeden z klíčových pilířů německé existence uprostřed českého prostředí, se opírá o důkladnou rešerši dobového tisku a archivních materiálů.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 11.07.2017, 13:16