Mediální vzdělávání: Kritika mediálního rozumu

Kdy: pondělí 26. listopadu 2018 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro

V současném světě, který je naplno prostoupen digitálními technologiemi, se stále častěji setkáváme s pojmy jako jsou „fake news" či „dezinformace". Přednáška si klade za cíl předestřít reflexi současného světa s ohledem na význam nových médií v souvislosti s viralitou a cirkulace informace, přičemž se budu snažit vyznačit, jak a do jaké míry lze v tomto kontextu uvažovat o „pravdivosti". Bude tak nutné nejprve nutné vyjasnit vztah zprostředkovanosti mezi médii a světem a to, jak se tento vztah v rámci digitálních médií proměňuje. Zprostředkovanost jako fundamentální kategorie mediálního rozumu se ukáže být jako nutnout podmínkou ohledávání nastíněného rámce, protože právě projasnění základních předpokladů může vést k pochopení daného stavu světa/horizontu, v němž se pohybujeme. V neposlední řadě se v rámci přednášky zaměřím na různé rétoricko-manipulativní strategie, které jsou přítomné v současných mediálních obsazích.

Martin Charvát, Ph.D. působí jako odborný asistent na Metropolitní univerzitě v Praze a se zabývá sémiotikou, filosofií 2. poloviny 20. století a filosofií médií. Publikoval řadu odborných studií v daných oblastech, stejně tak je autorem (a spoluautorem) několika monografií. V poslední době mezi témata jeho zájmu patří analýza digitální kultury, virtuálna, pop-kulturní produkce a analýza mediálních sdělení.

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 22.10.2018, 17:12