Mies van der Rohe a Brno

banner výstava rohe

Kdy: 1. března - 30. března 2016
Kde: Foyer MZK / přízemí

Výstava věnovaná osobnosti Ludwiga Miese van der Rohe.

Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem města Brna, Studijním a dokumentačním centrem vily Tugendhat.

Ludwieg Mies van der Rohe (27. března 1886 v Cáchách – 17. srpna 1969 v Chicagu)
Architekt Ludwig Mies van der Rohe, syn kameníka, navštěvoval v rodných Cáchách nejdříve církevní školu, kterou však v roce 1899 opustil bez závěrečných zkoušek. Pokračoval na škole řemeslnické, následně se vyučil se zedníkem. Když ve svých 19 letech přišel do Berlína, pracoval jako kreslíř v kanceláři Bruno Paula. Svou první samostatnou zakázku získal již ve svých 20 letech – Riehlův dům v Neubabelsbergu u Postupimi, jehož výstavba znamenala pro mladého architekta velký úspěch. Profesor filozofie Alois Riehl ho zároveň uvedl mezi intelektuální společnost. Brzy poté získal Mies pracovní místo v ateliéru Petera Behrense. V roce 1912 si otevřel v Berlíně kancelář vlastní. Stavěl především ve vilových čtvrtích v Berlíně a v Postupimi, a to vesměs v neoklasicistním slohu. Teprve až po návratu z války (jíž se aktivně účastnil v letech 1915–1918) se jeho rukopis začal měnit pod vlivem avantgardy. Při své následné tvorbě se snažil o návrat k elementárním stavbám a tvarům. Zlomovým byl pro něj rok 1926, kdy byl zvolen viceprezidentem Werkbundu. Nemalý vliv na vývoj Miesova směřování mělo jeho studium spisů filozofa Romana Guardiniho a jeho filozofie protikladů. Ta se poprvé odrazila ve stavbě německého pavilonu na světové výstavě v Barceloně (1929) a také ve vile Tugendhat v Brně (1930). Obě stavby přinesly Miesovi světovou proslulost. V roce 1938 nastoupil na místo ředitele Chicago Armour Institute of Technology (později přejmenované na Illinois Institute of Technology – IIT). Stal se velmi oblíbeným v chicagských uměleckých kruzích. Ve Spojených státech žil a tvořil až do své smrti.

Vstup volný

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Akce probíhá v ramci cyklu Oči Brna.

Mies van der Rohe a Brno
Mies van der Rohe a Brno
Mies van der Rohe a Brno
Mies van der Rohe a Brno

Poslední aktualizace: 01.04.2016, 11:09