Oči Brna: Adolf Loos

Adolf Loos

Loos vzhledem ke svým studijním zkušenostem v zahraničí – Rakousko, Německo, USA – přinášel do soudobé architektury mnoho nového. Vracíval se na rodnou Moravu. Po válce se jeho hlavním zákazníkem stal majitel cukrovarů Viktor Bauer. Svoji nezanedbatelnou stopu zanechal i prostřednictvím svých studentů – učil na České vysoké škole technické v Brně, kde přednášel dějiny umění – a také prostřednictvím svých článků, referátů a kritických statí.

Loos

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz. 

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce: 

3.–30. 4. 2018 – Oči Brna: Adolf Loos. Světoběžník
(foyer MZK)

Výstava věnovaná představiteli moderní architektury (purismu) a literátu Adolfu Loosovi (10. prosince 1870 Brno – 23. srpna 1933 Kalksburg u Vídně).

3. dubna 2018 v 17.00 – Oči Brna: Brněnské stopy Adolfa Loose
(Konferenční sál, přízemí)
Přednáška PhDr. Dagmar Černouškové z Oddělení dějin architektury Muzea města Brna.

17. dubna 2018 v 17.00 hod. – Oči Brna: Müllerova vila v Praze. Příběh nejkrásnějšího díla architekta Adolfa Loose
(Konferenční sál, přízemí)
Přednáška Marii Szadkowské, vedoucí Centra moderní architektury a hlavní kurátorky Architektonického trojúhelníku Muzea hlavního města Prahy, který sdružuje Müllerovu a Rothmayerovu vilu a Studijní centrum Norbertov.

24. dubna 2018 v 17.00 hod. – Oči Brna: Adolf Loos, síla poselství jeho architektury a inspirace
(Konferenční sál, přízemí)
"Ke všemu došlo již před I. světovou válkou...," říká přednášející akad. arch. Jan Sapák, architekt, teoretik architektury, publicista, vysokoškolský učitel, který vystudoval Fakultu architektury VUT u profesora Aloise Nového.

Poslední aktualizace: 28.03.2018, 14:53