Oči Brna: Brněnské stopy Adolfa Loose

černoušková

Kdy: úterý 3. dubna 2018 / 17.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Přednáška PhDr. Dagmar Černouškové z Oddělení dějin architektury Muzea města Brna. Osobnost a dílo jednoho z nejslavnějších brněnských rodáků, architekta Adolfa Loose (10. prosince 1870 Brno – 23. srpna 1933 Kalksburg u Vídně), vzrušuje již několik generací historiků umění a teoretiků architektury. Loosovy přesahy mimo obor architektury a jeho neúnavné hledání „kultury každodennosti“ jsou dnes přitažlivé i pro badatele z dalších vědních oborů.

Akce probíhá v ramci cyklu Oči Brna.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 28.03.2018, 13:57