Oči Brna: Chlubnův první smyčcový kvartet

Oči Brna: Chlubnův první smyčcový kvartet

Kdy: středa 16. května 2018 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Přednáška muzikologa Mgr. Martina Paška, doktoranda Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je věnována jednomu z prvních významných Chlubnových komorních děl. Svůj Smyčcový kvartet č. 1 g-moll, op. 21 Chlubna komponoval v roce 1925 nedlouho po svém studiu v Janáčkově mistrovské třídě a přepracoval jej v roce 1937. O komplikované genezi díla svědčí také unikátní prameny uložené v MZK.

Více sledujte na: www.mzk.cz/oci-brna.

Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Tichý, 541 646 164, Vlastimil.Tichy@mzk.cz.

Akce probíhá v ramci cyklu Oči Brna.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

 

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

 

Poslední aktualizace: 03.05.2018, 09:05