Oči Brna: Gödelův přínos fyzice

Oči Brna: Gödelův přínos fyzice

Kdy: úterý 6. listopadu / 18.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Přednáška předsedy Společnosti Kurta Gödela v Brně, fyzika prof. RNDr. Jana Novotného, CSc., který se dlouhodobě zabývá Gödelovým myslitelským odkazem na poli fyziky a je uznávanou kapacitou i v zahraničí. Kurt Gödel byl nejen vynikající matematik a logik, ale také významně přispěl teoretické fyzice a kosmologii. Jím nalezené řešení Einsteinových rovnic – Gödelův vesmír – je zajímavé i tím, že obsahuje časové smyčky. Vede tak k hlubokým filozofickým otázkám, zda je možné vrátit se v čase zpět a přijmout tak paradox, který by tím vznikl.

Kontaktní osoba: Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.

Cyklus Oči Brna se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 06.11.2018, 10:41