Oči Brna: Janáčkův nejvěrnější žák

Oči Brna: Janáčkův nejvěrnější žák

Kdy: 3.–31. 5. 2018
Kde: foyer / přízemí

Výstava je věnovaná výrazné osobnosti hudebního Brna, skladateli a organizátorovi Osvaldu Chlubnovi (1893–1971), který byl zřejmě nejsvéráznější osobností mezi žáky Leoše Janáčka (1854–1928). Až do svého studia na kompozičním oddělení Janáčkovy varhanické školy byl v hudbě takřka výhradně autodidaktem a po celý život se hudbě věnoval vedle svého občanského povolání úředníka ve spořitelně. Stojí proto poněkud stranou ostatních Janáčkových žáků, kteří se jako profesionální skladatelé či výkonní umělci stali vůdčími osobnostmi brněnského hudebního života. Dosáhl však mimořádné erudice v kompozici a především v instrumentaci, v níž úzce navazoval na Janáčka, a Janáček mu svěřil také orchestraci závěrečného dějství své rané opery Šárka. Chlubna v různých životních etapách působil jako externí pedagog na brněnské konzervatoři a JAMU a byl velmi agilním hudebním organizátorem. Mnohá z jeho hudebních děl patřila mezi oceňované novinky, po Chlubnově smrti je však jeho osobitý skladatelský odkaz neprávem opomíjen.

Výstava představí Chlubnův vztah k osobnosti Leoše Janáčka, jeho bohatou organizátorskou činnost a především prostřednictvím rukopisů z jeho dosud veřejnosti nepřístupné pozůstalosti Chlubnovo rozsáhlé a mnohotvárné skladatelské dílo.

Výstavu doplní bohatý doprovodný program v podobě dvou odborných přednášek a také poslechu Chlubnovy hudby.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Tichý, 541 646 164, Vlastimil.Tichy@mzk.cz.
Akce probíhá v ramci cyklu Oči Brna.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Vstup volný
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 03.05.2018, 08:46