Oči Brna: Jiří Mahen

Červnové Oči Brna připomenou jednu z výrazných osobností na poli kultury meziválečného Brna. 22. května uplyne 80 let od úmrtí spisovatele, dramatika, dramaturga a knihovníka Jiřího Mahena. Prostřednictvím interaktivní projekce ve foyer MZK bude možné virtuálně prolistovat vybrané ukázky z díla Mahena básníka a prozaika, ale i příspěvky v dobovém tisku obsahující zejména jeho názory knihovnické.

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Doprovodné akce k výstavám Oči Brna: Jiří Mahen a Jiří Mahen knihovník národní:

22. 5. / 15.00
Vernisáž výstavy Jiří Mahen knihovník národní

28. 5. / 18.00
Archimédův bod. Promítání filmu o životě Jiřího Mahena

11. 5. / 18.00
Jiří Poláček: Mahen a ti druzí

Výstava potrvá do 26. června 2019.

Kontaktní osoba: Martina Šmídtová, martina.smidtova@mzk.cz

Poslední aktualizace: 30.05.2019, 15:17