Oči Brna: Milan Uhde. Ohlédnutí

Vystava Uhde

Kdy: 2.–31. října 2017
Kde: Foyer MZK/ přízemí

V cyklu Moravské zemské knihovny v Brně Oči Brna se bude konat ve dnech 3.–31. 10. 2017 výstava věnovaná Milanu Uhdemu s názvem Milan Uhde. Ohlédnutí.  

Jméno dramatika, prozaika, autora písňových textů Milana Uhdeho se úzce pojí s brněnským měsíčníkem Host do domu, do jehož redakce byl přijat v roce 1958 a v níž setrval až do roku 1970. Roky 1967–1971 byly ve znamení jeho externího působení na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Do světa divadelního výrazněji vstoupil jako autor absurdní satiry v režii Evžena Sokolovského Král-Vávra (1964) v divadle Večerní Brno. Kdo by však neznal jeho Baladu pro banditu (1975)… V letech 1971–1989 musel Uhde ustoupit do pozadí, z politických důvodů nesměl publikovat ani být veřejně literárně činný. Patřil mezi signatáře Charty 77. Neodmyslitelně se s jeho jménem pojí začátky brněnského nakladatelství Atlantis – od podzimu 1989 do konce června 1990 zde působil jako šéfredaktor. Jméno Milan Uhde je spojeno i s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 1990 přednášel současnou českou literaturu. V letech 1990–1992 stál v čele Ministerstva kultury.

Akce probíhá v ramci cyklu Oči Brna.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 04.10.2017, 15:47