Oči Brna: Osvald Chlubna a Leoš Janáček

Oči Brna: Osvald Chlubna a Leoš Janáček

Kdy: čtvrtek 24. května 2018 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Přednáška muzikologa a předního janáčkovského badatele doc. PhDr. Jiřího Zahrádky, Ph.D., z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se bude zabývat vztahem Osvalda Chlubny k jeho učiteli a největšímu kompozičnímu vzoru.

Chlubna získal první ucelené hudební vzdělání v letech 1914–1915 na Janáčkově varhanické škole a v letech 1923–1924 svou kompoziční erudici prohloubil v Janáčkové mistrovské třídě. Tehdy se stal v podstatě Janáčkovým asistentem. Janáček mu tehdy svěřil instrumentaci třetího dějství své první opery Šárka. Chlubna byl jedinečným znalcem Janáčkova stylu a napsal množství odborných statí zabývajících se Janáčkovou hudební teorií a kompoziční metodou.

Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Tichý, 541 646 164, Vlastimil.Tichy@mzk.cz.

Akce probíhá v ramci cyklu Oči Brna. 

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Vstup volný
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.
 

Poslední aktualizace: 03.05.2018, 09:11