Oči Brna: Prohlídka knihovny kláštera kapucínů v Brně s odborným výkladem

Kdy: sobota 12. ledna 2019 / 14.00
Kde: Klášter kapucínů, Kapucínské nám. 303/5, Brno

Knihovna brněnského kapucínského kláštera byla jednou z těch, které Moravská zemská knihovna v Brně převzala do správy v roce 1950. Knihovnu se podařilo i přes obtíže uchovat v původním interiéru. V knihovně je uloženo na 7 000 svazků knih, z toho 145 bohemik, 522 tisků z 16. století, většina fondu jsou staré tisky vydané před rokem 1800.

Kapacita prohlídky je omezena počtem 25 osob. Na prohlídku je nutné se přihlásit pomocí formuláře níže.

Kontaktní osoba: PhDr. Jindra Pavelková, 541 646 223, Jindra.Pavelkova@mzk.cz

Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.

Cyklus Oči Brna se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.

Předpokládáné vstupné na osobu je 40 Kč.

Přihlašte se k našim akcím na Facebooku.

Registrační formulář:

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 07.12.2018, 09:53