Oči Brna: Spory o filozofický odkaz Gödelových vět

Kdy: úterý 27. listopadu / 17.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Přednáška RNDr. Blaženy Švandové, PhD., tajemnice Společnosti Kurta Gödela v Brně a překladatelky Gödelových článků do češtiny.

Věty o neúplnosti v kontextu doby jejich vzniku a neobvyklý styl připomínající programovací jazyk, jakým je napsána hlavní část slavného Gödelova článku z roku 1931. Postupy Gödelova důkazu podněcující k filozofickým úvahám: aritmetizace logiky; Cantorova diagonální metoda konstrukce nerozhodnutelné věty; kvaziparadox, který se ukáže být nerozhodnutelnou a přitom pravdivou větou, jejíž existence vně systému je důvodem jeho neúplnosti; předpoklad bezespornosti axiomatického systému a její nedokazatelnost vnitřními prostředky systému. Co nám Gödelem použité prostředky, metody a závěry, ke kterým došel, mohou říci o povaze pravdy, nekonečna a fungování lidské mysli, o kterých se v souvislosti s Gödelovými větami často mluvívá?

Kontaktní osoba: Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.

Cyklus Oči Brna se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 14.11.2018, 16:51