Oči Brna: Správa fondů klášterních knihoven po roce 1950

Kdy: úterý 11. prosince 2018 / 17.00
Kde: Videokonferenční místnost / 4. patro

V roce 1950 bylo násilně ukončeno fungování mužských i ženských klášterů v Čechách a na Moravě. Jednou z otázek, které tato akce vyvolala, bylo, jak naložit s knihovními fondy těchto klášterů. V jednotlivých krajích se správy ujaly krajské knihovny a řešení problému tak i přes snahu o jednotný postup bylo jiné. Pro kraje Jihomoravský a Brněnský byla správkyní těchto fondů dnešní Moravská zemská knihovna v Brně, které se, především díky neúnavné práci jejího zaměstnance Vladislava Dokoupila, podařilo uchovat toto ohromné kulturní dědictví v neztenčené podobě.

Kontaktní osoba: PhDr. Jindra Pavelková, 541 646 223, Jindra.Pavelkova@mzk.cz

Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.

Cyklus Oči Brna se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 03.12.2018, 11:47