Oči Brna: Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven

Kdy: 3. 12. 2018 – 31. 1. 2019
Kde: Foyer / přízemí

Vladislav Dokoupil byl nejen dlouholetým pracovníkem Moravské zemské knihovny v Brně, ale významným knihovědcem a správcem historických knihovních fondů. Zejména jeho přičiněním patří klášterní knihovny na jižní Moravě k těm nejlépe a nejúplněji dochovaným, zpracovaným a přístupným. V. Dokoupil se nejen podílel na přebírání knihoven do správy MZK, ale záhy k jejich fondům rukopisů a prvotisků připravil soupisy a katalogy, které byly ostatními odborníky velmi vysoce hodnoceny a které nám pro práci s těmito sbírkami slouží dodnes.

Kontaktní osoba: PhDr. Jindra Pavelková, 541 646 223, Jindra.Pavelkova@mzk.cz

Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.

Cyklus Oči Brna se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 22.01.2019, 14:24