Používej MoZeK: Co nám neurověda říká k metodám osobního rozvoje?

Kdy: středa 20. listopadu 2019 / 16.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Znáte to? Když jdete příliš hluboko do problému, ztrácíte schopnost uvažovat o něm v širších souvislostech. Moderní biomedicínská věda se snaží zlepšit kvalitu života člověka a začasté se ji to i daří. Přímé a uchopitelné využití neurovědních znalostí mi však chybělo. A tak jsem se stal koučem a mentorem. Ve své práci vycházím z neurovědeckých poznatků a snažím se je interpretovat v širším rámci využitelném pro osobní a profesionální rozvoj. Tato přednáška názorně představí základy přístupů vedení lidí, klasické i nedávné poznatky neurovědy a pokusí se nalézt styčné koncepty obou oborů. Zvu vás na výpravu za dobrodružstvím.

Jmenuji se Aleš Stuchlík a přes dvacet let aktivně pracuji na poli neurověd, tedy věd o mozku. Zabývám se především učením a pamětí, tedy tím, jak si ukládáme poznatky a dovednosti a jak jsme schopni zlepšovat své znalosti a chování. V roce 2017 jsem byl jmenován profesorem na Karlově Univerzitě v Praze. Koučování, mentoringu a lektorování jsem se začal věnovat proto, že jsem cítil touhu propojit občas poněkud suché akademické poznatky s běžným denním životem a najít praktické využití neurovědy pro lidský život.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš, 541 646 333, Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 13.11.2019, 19:11