Přednáška František Hanzlík: Bez milosti a slitování

Info USA v Moravské zemské knihovně si Vás dovoluje pozvat na besedu s autorem knihy

doc. Dr. Františkem Hanzlíkem, CSc. 

Bez milosti a slitování

Vojenský historik František Hanzlík dlouhodobě zaměřuje svou badatelskou činnost na období mezi válkami a na poválečné období, zejména na období nástupu komunistického režimu. V archivech objevil dokumenty, které ukazují dosud neznámé skutečnosti ze zákulisí poválečného zápasu o politickou moc a v období po únoru 1948. Autor se věnuje jednotlivým aktérům dění, zejména nechvalně známému šéfovi vojenského obranného zpravodajství Bedřichu Reicinovi, který stál za poúnorovými perzekucemi vojáků a měl značný podíl na justiční vraždě gen. H. Píky. Následně se sám stal obětí režimu, který pomáhal vytvořit. V únoru 1951 byl zatčen, ve vykonstruovaném procesu s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského odsouzen k trestu smrti a popraven v prosinci 1952. Za zločiny, kterých se dopustil, nebyl nikdy potrestán. V roce 1963 byl dokonce rehabilitován.

Přednáška se koná dne 30. listopadu 2011 v 17:00 hodin v konferenčním sále Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a 

Účastníci besedy si budou moci zakoupit knihu s podpisem autora za sníženou cenu

Vstup volný

PřílohaVelikost
amcornerpozvankabez_milosti_a_slitovani.doc137.5 KB

Poslední aktualizace: 29.11.2011, 14:31