Úvod do problematiky průmyslových práv

Banner Školení

Kdy: čtvrtek 18. dubna 2024 / 9:30–14.30
Kde: Počítačová učebna / 6. patro

Lektor:

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR.
Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace.

Charakteristika:

Na začátku školení budete seznámeni Radkou Peňázovou s možnostmi získání finanční podpory pro oblast ochrany průmyslového vlastnictví. Potom vám Hana Churáčková poskytne přehled o možnostech ochrany průmyslových práv v ČR (co chrání patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a zeměpisná označení, jejich přihlašování). Také si vyzkoušíte na počítači formou jednoduchých praktických ukázek hledání v databázích, jež jsou bezplatně přístupné na webu Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Vzdělávací akce může být přínosná nejen pro firmy, podnikatele, studenty, vědce a inovátory, kteří přemýšlejí o ochraně svých nápadů, ale i pro zájemce hledající inspiraci pro výzkum, vývoj a výrobu nových produktů.

Program:

Blok I: 9:30–11:00   

  • Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva III - dotační podpora z OP TAK (Ing. Radka Peňázová, Agentura pro podnikání a inovace).
  • Úvod do oblasti průmyslového vlastnictví, právní ochrana jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví v ČR (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

Přestávka: 11:00–11:15

Blok II: 11:15–12:15 (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

  • Databáze patentů a užitných vzorů.

Přestávka: 12:15–13:00

Blok III: 13:00–14:30 (Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví ČR).

  • Databáze ochranných známek.
  • Databáze průmyslových vzorů.
  • Databáze označení původu a zeměpisných označení.
  • Databáze správních a soudních rozhodnutí.

Přihlášky:

Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit do úterý 16. dubna 2024 do 13 hod. prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který najdete ve spodní části této pozvánky. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem. Pokud obratem neobdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší registrace, můžete si ověřit Vaši účast na níže uvedeném kontaktu. Vítáni jsou samozřejmě i zájemci, kteří nevlastní čtenářskou legitimaci MZK.

Kontakt:           

Martina Machátová, e-mail: Martina.Machatova@mzk.cz, tel.: 541 646 170.

Doprava:

Z ústředního autobusového a hlavního vlakového nádraží jet tramvají č. 12 (směr Technologický park), vystoupit na zastávce Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.   

Parkování:

Bezplatné parkování je v blízkosti budovy MZK problematické. Nedaleko budovy MZK se nachází placené parkoviště na ul. Veveří (prostor mezi Poliklinikou Zahradníkova, Stavební fakultou VUT a Právnickou fakultou MU). Informace ohledně parkování v Brně najdete zde: https://www.parkovanivbrne.cz/.

Registrační formulář:

Poslední aktualizace: 12.02.2024, 17:30