Vernisáž: Z Litoměřic až do vídeňského Burgtheatru

Kdy: pondělí 19. listopadu 2018 / 18.00
Kde: Zahraniční knihovny / 2. patro

Dr. phil. Katharina Wessely a Dr. phil. Michaela Kuklová přijdou představit 19. 11. společný projekt zabývající se autobiografiemi známých hereček a herců 19. a 20. století z německojazyčného prostředí, kteří působili v různých oblastech Rakouska-Uherska, především na území českých zemí. Skrze autobiografie hereček a herců lze klást otázky týkající se formování kulturních identit. Garantem projektu je Institut kulturních věd a divadelních dějin Rakouské akademie věd, financován je Fondem na podporu vědeckého výzkumu. Vernisáž proběhne v češtině i němčině.

Dr. phil. Katharina Wessely und Dr. phil. Michaela Kuklová kommen am 19. 11. das gemeinsame Projekt, das sich mit den Lebensläufen bedeutender Schauspielerinnen und Schauspieler des 19. und 20. Jahrhunderts befasst, vorzustellen. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler kamen aus deutschsprachiger Umgebung und wirkten in verschiedenen Gegenden der Habsburgermonarchie, vor allem auf dem Gebiet der tschechischen Länder. Diese Lebensläufe, so verschieden sie auch sind, erlauben Fragen nach der Gestaltung von kulturellen Identitäten zu stellen. Garant des Projektes ist das Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Finanziert wird es von dem Fond für die Unterstützung wissenschaftlicher Forschung. Die Vernissage verläuft in tschechischer und deutscher Sprache.

Kontaktní osoba: Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup zdarma / Eintritt frei

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 12.11.2018, 16:00