Výstava: Z Litoměřic až do vídeňského Burgtheatru

Kdy: 19. 11. – 21. 12. 2018
Kde: Zahraniční knihovny / 2. patro

Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 19. listopadu 2018 v 18.00.

Výstava se zabývá autobiografiemi známých hereček a herců 19. a 20. století z německojazyčného prostředí, jež působili v různých oblastech Rakouska-Uherska, především na území českých zemí. Výstava je koncipována jako komiks, kde se každý plakát zabývá jedním tématem nebo toposem. Většina z nich se týká základní představy o hereckém povolání: Proč se člověk vydá k divadlu a co herec musí ovládat? Jak vypadá typická kariéra a čím se jednotlivé dráhy eventuálně odlišují? Jak vypadá život za jevištěm a jak probíhá každodenní divadelnická praxe? Co z tohoto povolání dělá ikonu nestálosti?

Die Ausstellung befasst sich mit den Lebensläufen bedeutender Schauspielerinnen und Schauspieler des 19. und 20. Jahrhunderts aus deutschsprachiger Umgebung, welche in verschiedenen Gegenden der Habsburgermonarchie tätig waren, vor allem auf dem Gebiet der tschechischen Länder. Die Ausstellung hat das Format eines Comics, wo jedes Plakat ein anderes Thema zum Vorschein bringt. Die meisten von ihnen befassen sich mit der Vorstellung von der Schauspielkunst: Warum begibt sich ein Mensch zum Theater und was muss er beherrschen? Wie sieht eine typische Karriere aus und wie unterscheiden sich einzelne Schicksale? Wie sieht das Leben hinter den Kulissen aus und wie ist der Alltag eines Theaters? Was macht aus diesem Beruf ein Symbol der Unbeständigkeit?

Vstup zdarma / Eintritt frei

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 21.11.2018, 15:39