Konference: Obrazy kultury a společnosti v období první republiky

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, Katedra bohemistiky FF JČU v Českých Budějovicích, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU a Moravská zemská knihovna v Brně pořádají ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 mezinárodní mezioborovou konferenci zaměřenou na literární a kulturní periodika první republiky.

Návrhy svých příspěvků (názvy a anotace) zasílejte do 30. června na adresu sinclova@mzk.cz.
Konference se uskuteční v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně.

Více informací na: www.mzk.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/konference-obrazy-kultury-spolecnosti-v-obdobi-prvni-republiky

Poslední aktualizace: 06.06.2017, 12:23