Oči Brna: Kurt Gödel

Brno se může mezi svými rodáky pochlubit také jedním z nejvýznamnějších matematiků a logiků 20. století. Je jím Kurt Gödel, jemuž jsou věnovány listopadové Oči Brna. 

Kurt Gödel
Narodil se jako Kurt Friedrich Gödel 28. dubna 1906 na Pekařské ulici č. 5 v Brně. Byl druhým dítětem rodičů Rudolfa a Marianny Gödelových. Kurt byl pokřtěn v brněnském německém luterském sboru. Matka Marianna Gödelová (rozená Handschuh) byla dcerou tkalce. Otec Rudolf Gödel byl ředitelem textilní továrny Friedricha Redlicha (Kurtova kmotra) a byl textilním vynálezcem. Otec rád vozíval ve svém Chrysleru rodinu na nedělní výlety. Avšak Kurt se těmto vyjížďkám velmi často bráníval a zůstával raději sám doma. Rodina Gödelova žila v letech 1915–1924 ve vile v Brně na Pellicově č. 8a (dříve Špilberská ulice). Manželé Gödelovi patřili k německé části brněnského obyvatelstva. Jejich synové studovali na německých školách. V době, kdy se s bratrem Rudolfem stali studenty vídeňské univerzity, vzdali se poválečného československého občanství. K českému jazyku vztah nenašel ani Kurt, nepovinné hodiny češtiny nenavštěvoval. Je to dosti zajímavý úkaz, vzhledem k tomu, že Kurt jako student projevoval velký zájem o studium jazyků (angličtiny, francouzštiny, holandštiny, italštiny a latiny). Na vídeňskou univerzitu nastoupil Kurt Gödel v roce 1924 s tím, že jeho hlavním oborem bude fyzika. Přesto byl ovlivněn přednáškami o matematice Philippa Furtwänglera a o historii filozofie Heinricha Gomperze. Ve stejné době začal Kurt vedle Hanse Hahna navštěvovat schůzky Vídeňského kruhu (se členy tohoto kruhu se však později bolestně rozešel). Členové se mj. scházeli i v Café Reichsrat ve Vídni. Zde Gödel poprvé oznámil svou větu o neúplnosti. Na podzim roku 1929 podal Kurt Gödel svou dizertaci. 6. února 1930 mu propůjčila vídeňská univerzita doktorát z matematiky. Krátce nato se Gödel snažil o interpretaci analýzy v aritmetice. Přišel na to, že pojem dokazatelnosti může být definován aritmeticky. V letech 1933–1938 působil jako soukromý docent. Jeho přednášky na vídeňské univerzitě byly přerušovány kvůli cestám do Ameriky a také kvůli zdravotním problémům. Vyučoval základy aritmetiky, vybrané partie matematické logiky a axiometrickou teorii množin. V roce 1931 vyšla jeho práce o neúplnosti a v letech 1933–1934 o ní přednášel v Americe (Institute for Advanced Study). Po návratu do Evropy se Kurt Gödel nervově zhroutil. Odjezdy do Ameriky se opakovali, stejně tak však ataky jeho choroby. 20. září 1938 se Kurt Gödel oženil s Adelou Nimburskou (rozenou Porkertovou). Svou partnerku znal před svatbou deset let, přesto byli nuceni svatbu odložit kvůli nesouhlasu Gödelových příbuzných, kteří protestovali nejen proti Adelinu bývalému povolání tanečnice, ale i proti tomu, že byla již rozvedená a oproti Kurtovi starší. V roce 1939 byl Kurt Gödel povolán nacistickou vládou k odvodu. Chtěl-li si udržet právo přednášet na vídeňské univerzitě, musel požádat nacistické orgány o zaměstnání jako docent nového pořádku a podrobit se politickému a rasovému prověřování. Byl podezřelý díky svým stykům s židovskými intelektuály. Kurtu Gödelovi se naštěstí podařilo získat velmi brzy výjezdní víza. V lednu 1940 odjel s manželkou Adelou opět do Ameriky. Museli však jet přes Lotyšsko a Litvu, nastoupili v Bigosovu do transsibiřského expresu a přes Rusko a Mandžusko dorazili do Yokohamy. 4. března 1940 připluli do San Franciska. V Princetonu se usadili v sousedství Alberta Einsteina a ekonoma Oskara Morgensterna. V roce 1949 vyšla jeho první práce o kosmologii Příklady nového typu kosmologických řešení Einsteinových rovnic gravitace. V červnu 1977 byla Adela Gödelová operována a utrpěla hned dva záchvaty mrtvice, následně pak byla hospitalizována v sanatoriu. Krátce nato se u Kurta Gödela objevily příznaky deprese a paranoie. Ze strachu z otravy jídlem přestal jíst, což vedlo k podvýživě a vysílení. Zemřel 14. ledna 1978 v nemocnici v Princetonu. Jeho žena ho přežila o tři roky.

Kontaktní osoba: Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Cyklus Oči Brna se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce:

5.–30. 11. 2018 – Kurt Gödel. Boží důkaz
(Foyer MZK)
Výstava věnovaná Kurtu Gödelovi, brněnskému rodákovi, matematikovi a jednomu z nejvýznamnějších logiků.

6. 11. 2018 – Gödelův přínos fyzice
(Konferenční sál, přízemí)
Přednáška předsedy Společnosti Kurta Gödela v Brně, fyzika prof. RNDr. Jana Novotného, CSc., který se dlouhodobě zabývá Gödelovým myslitelským odkazem na poli fyziky a je uznávanou kapacitou i v zahraničí.

22. 11. 2018 – Mýtus nekonečno
(Malý sál, 6. patro)
Beseda nad právě vydanou knihou Petra Zamarovského. Autora představí a besedu s ním moderuje prof. Jan Novotný.

27. 11. 2018 – Spory o filozofický odkaz Gödelových vět
(Konferenční sál, přízemí)
Přednáška RNDr. Blaženy Švandové, Ph.D., tajemnice Společnosti Kurta Gödela v Brně a překladatelky Gödelových článků do češtiny.

Poslední aktualizace: 14.11.2018, 11:35