Oči Brna: Osvald Chlubna

Osvald Chlubna
Janáčkův nejvěrnější žák

Hudební skladatel Osvald Chlubna (1893–1971) byl zřejmě nejsvéráznější osobností mezi žáky Leoše Janáčka (1854–1928). Až do svého studia na kompozičním oddělení Janáčkovy varhanické školy byl v hudbě takřka výhradně autodidaktem a po celý život se hudbě věnoval vedle svého občanského povolání úředníka ve spořitelně. Stojí proto poněkud stranou ostatních Janáčkových žáků, kteří se jako profesionální skladatelé či výkonní umělci stali vůdčími osobnostmi brněnského hudebního života. Dosáhl však mimořádné erudice v kompozici a především v instrumentaci, v níž úzce navazoval na Janáčka, a Janáček mu svěřil také orchestraci závěrečného dějství své rané opery Šárka. Chlubna v různých životních etapách působil jako externí pedagog na brněnské konzervatoři a JAMU a byl velmi agilním hudebním organizátorem. Mnohá z jeho hudebních děl patřila mezi oceňované novinky, po Chlubnově smrti je však jeho osobitý skladatelský odkaz neprávem opomíjen.

Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Tichý, 541 646 164, Vlastimil.Tichy@mzk.cz.

Osvald Chlubna

 

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce: 

3.–31. 5. 2018 – Oči Brna: Janáčkův nejvěrnější žák
(Foyer MZK)

Výstava věnovaná výrazné osobnosti hudebního Brna 20. století, skladateli a organizátorovi Osvaldu Chlubnovi (1893–1971).

3.–31. 5. 2018 – Oči Brna: Osvald Chlubna: Brněnské kašny a fontány, op. 86
(Studovny MZK )

Individuální poslech Chlubnovy nejznámější orchestrální skladby a děl dalších Janáčkových žáků.

16. května 2018 v 18.00 – Oči Brna: Chlubnův první smyčcový kvartet
(Malý sál, 6. patro)

Přednáška muzikologa Mgr. Martina Paška, doktoranda Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, věnovaná jednomu z prvních významných Chlubnových děl a unikátním pramenům pocházejícím z fondu MZK.

24. května 2018 v 18.00 hod. – Oči Brna: Osvald Chlubna a Leoš Janáček
(Malý sál, 6. patro)
Přednáška muzikologa a předního janáčkovského badatele doc. PhDr. Jiřího Zahrádky, Ph.D., z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o vztahu Osvalda Chlubny k jeho učiteli a největšímu kompozičnímu vzoru.

Poslední aktualizace: 03.05.2018, 09:46