Oči Brna: Vladislav Dokoupil

Vladislav Dokoupil byl nejen dlouholetým pracovníkem Moravské zemské knihovny v Brně, ale významným knihovědcem a správcem historických knihovních fondů. Zejména jeho přičiněním patří klášterní knihovny na jižní Moravě k těm nejlépe a nejúplněji dochovaným, zpracovaným a přístupným. V. Dokoupil se nejen podílel na přebírání knihoven do správy MZK, ale záhy k jejich fondům rukopisů a prvotisků připravil soupisy a katalogy, které byly ostatními odborníky velmi vysoce hodnoceny a které nám pro práci s těmito sbírkami slouží dodnes.

Kontaktní osoba: PhDr. Jindra Pavelková, 541 646 223, Jindra.Pavelkova@mzk.cz

Cyklus Oči Brna se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce:

3. 12. 2018 – 31. 1. 2019 – Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven
(Foyer MZK)
Výstava věnovaná Vladislavu Dokoupilovi.

11. 12. 2018 – Správa fondů klášterních knihoven po roce 1950
(Videokonferenční místnost / 4. patro)
V roce 1950 bylo násilně ukončeno fungování mužských i ženských klášterů v Čechách a na Moravě. Jednou z otázek, které tato akce vyvolala, bylo, jak naložit s knihovními fondy těchto klášterů. V jednotlivých krajích se správy ujaly krajské knihovny a řešení problému tak i přes snahu o jednotný postup bylo jiné. Pro kraje Jihomoravský a Brněnský byla správkyní těchto fondů dnešní Moravská zemská knihovna v Brně, které se, především díky neúnavné práci jejího zaměstnance Vladislava Dokoupila, podařilo uchovat toto ohromné kulturní dědictví v neztenčené podobě.

12. 1. 2019 – Prohlídka knihovny kláštera kapucínů v Brně s odborným výkladem
(Klášter kapucínů, Kapucínské nám. 303/5, Brno)
Knihovna brněnského kapucínského kláštera byla jednou z těch, které Moravská zemská knihovna v Brně převzala do správy v roce 1950. Knihovnu se podařilo i přes obtíže uchovat v původním interiéru. V knihovně je uloženo na 7 000 svazků knih, z toho 145 bohemik, 522 tisků z 16. století, většina fondu jsou staré tisky vydané před rokem 1800.

19. 1. 2019 – Prohlídka knihovny kláštera augustiniánů v Brně s odborným výkladem
(Klášter Augustiniánů, Mendlovo náměstí 157/1, Brno)
Knihovna brněnského augustiniánského kláštera byla jednou z těch, které Moravská zemská knihovna v Brně převzala do správy v roce 1950. Knihovnu se podařilo uchovat v původním interiéru. V knihovně je uloženo na 27 000 svazků knih, z toho 232 prvotisků, větší část fondu jsou staré tisky vydané před rokem 1800.

Poslední aktualizace: 03.12.2018, 12:09