Kontakty

Odbor knihovnictví

Mgr. Adéla Dilhofová

 • vedoucí Odboru knihovnictví

Oddělení vzdělávání a krajské metodiky

Mgr. Adéla Dilhofová

tel.: 541 646 126
e-mail: adela.dilhofova@mzk.cz

 • Vedoucí oddělení vzdělávání a krajské metodiky
 • organizátor vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost
 • odborný garant a lektor knihovnických kurzů dle NSK
 • odborný garant a lektor e-learningového Knihovnického kurzu a kurzy Služby knihoven
 • autorizovaný zástupce knihovnických zkoušek dle NSK
 • konzultace, poradenství

Bc. Kateřina Bartošová

tel.: 541 646 270, 770 190 774
e-mail: Katerina.Bartosova1@mzk.cz

 • Koordinátor regionálních funkcí knihoven
 • Komunikace se zřizovateli knihoven obcí a měst
 • zpracování statistických dat a analýz regionálních funkcí JMK
 • administrátor projektu Jižní Morava čte

Mgr. Lenka Dostálová

tel.: 541 646 165
e-mail: Lenka.Dostalova@mzk.cz

 • metodik Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven
 • konzultace a poradenství Metodického centra

Ing. Věra Konečná

tel.:  541 646 125
e-mail: vera.konecna@mzk.cz

 • ekonom dotace regionálních funkcí JMK

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

tel.: 541 646 140
e.mail: Monika.Kratochvilova@mzk.cz

 • krajský metodik
 • lektor e-learningového knihovnického kurzu
 • lektor knihovnických kurzů dle NSK
 • autorizovaný zástupce knihovnických zkoušek dle NSK
  exkurze pro knihovníky
 • redaktor časopisu Duha
 • konzultace a poradenství

Mgr. Jan Lidmila

tel.: 541 646 125
e-mail: Jan.Lidmila@mzk.cz

 • odborný garant a tutor e-learningového Knihovnického kurzu a kurzy Služby knihoven
 • lektor knihovnických kurzů dle NSK
 • autorizovaný zástupce knihovnických zkoušek dle NSK
 • praxe, stáže KISK FF MU v Brně
 • praxe OA, SOŠK a VOŠ Brno
 • vedoucí redaktor časopisu Duha

Mgr. Jana Nejezchlebová

tel.: 541 646 128
e-mail: Jana.Nejezchlebova@mzk.cz

 • výkonná redaktorka časopisu Duha

Poslední aktualizace: 28.04.2020, 10:32