Kontakty

Odbor knihovnictví

Ing. Věra Konečná

 • vedoucí Odboru knihovnictví

Oddělení vzdělávání a krajské metodiky

Mgr. Lenka Dostálová

tel.: 541 646 165
e-mail: Lenka.Dostalova@mzk.cz

 • metodik Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven
 • konzultace a poradenství Metodického centra VRK

Ing. Věra Konečná

tel.:  541 646 173
e-mail: vera.konecna@mzk.cz

 • vedoucí oddělení vzdělávání a krajské metodiky
 • ekonom dotace regionálních funkcí JMK

Bc. Michala Králová

tel.: 541 646 126
e-mail: Mïchala.Kralova@mzk.cz

 • krajský metodik
 • konzultační a poradenská činnost knihovnám obcí a měst Jihomoravského kraje
 • metodické návštěvy knihoven, konzultace a poradenství, účast na poradách knihoven v regionech
 • práce se statistikami knihoven Jihomoravského kraje
 • spolupráce při distribuci materiálů do regionů Jihomoravského kraje
 • spolupráce při organizačním zajištění oborového vzdělávání (akce)

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

tel.: 541 646 140 / 606 327 517
e-mail: Monika.Kratochvilova@mzk.cz

 • krajský metodik
 • konzultační a poradenská činnost knihovnám měst a obcí JmK
 • metodické návštěvy knihoven, konzultace a poradenství, účast na poradách knihoven v regionech
 • organizátor vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost
 • zpracovává metodickou koncepci rozvoje knihovnicko-informační činnosti s přesahem MZK (RF JmK)
 • odborný garant a lektor knihovnických kurzů dle NSK
 • odborný garant a lektor e-learningového Knihovnického kurzu a kurzy Služby knihoven
 • autorizovaný zástupce knihovnických zkoušek dle NSK
 • redaktor časopisu Duha

Mgr. Jan Lidmila

tel.: 541 646 125
e-mail: Jan.Lidmila@mzk.cz

 • krajský metodik
 • organizátor vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost
 • odborný garant a tutor e-learningového Knihovnického kurzu a kurzy Služby knihoven
 • lektor knihovnických kurzů dle NSK
 • autorizovaný zástupce knihovnických zkoušek dle NSK
 • praxe, stáže KISK FF MU v Brně
 • praxe OA, SOŠK a VOŠ Brno
 • vedoucí redaktor časopisu Duha

Mgr. Michaela Navrátilová

tel.: 541 646 173 / 770 190 774
e-mail: Michaela.Navratilova@mzk.cz

 • krajský metodik
 • spolupráce na regionálních funkcích knihoven Jihomoravského kraje
 • koordinace přípravy kulturních projektů v oblasti podpory čtenářství
 • metodické návštěvy knihoven, konzultace a poradenství, účast na poradách knihoven v regionech
 • zpracování statistických dat z knihoven JMK
 • spolupráce při plánování a realizaci oborového vzdělávání (akce)
 • konzultace a poradenství
 • redaktor časopisu Duha
 • administrativní podpora projektu Jižní Morava čte

 

Poslední aktualizace: 07.07.2023, 04:46