Publikační činnost regionálních funkcí

Veřejné knihovny Jihomoravského kraje v letech 2015-2021. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2022. Texty Kateřina Bartošová, Adéla Dilhofová, Lenka Dostálová, Michala Králová, Monika Kratochvílová, Jan Lidmila. 85 s., fotografie Pavel Němec. ISBN 978-80-7051-325-5. Dostupné také z:https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/verejne_knihovny_v_jihomoravskem_kraji_2015-2021.pdf

Obecní knihovny 2016-2018. Dotační titul na podporu modernizace a vybavení obecních knihoven v Jihomoravském kraji

Jižní Morava čte. Pojďte s námi do knihovny

OBECNÍ KNIHOVNY: nový dotační titul na podporu modernizace a vybavení obecních knihoven v Jihomoravském kraji

DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013. ISBN 978-80-7051-199-2. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/prirucka-pro-knihovniky

Závěrečná zpráva k dotazníku Regionální funkce v Jihomoravském kraji do roku 2020

Poslední aktualizace: 06.05.2023, 12:20