Wissenschaftskolleg I. - přednášky v Rakouské knihovně

Na podzim 2010 si Rakouská knihovna v Brně připomínala 20 let od svého založení a v rámci oslav připravila ve spolupráci s Masarykovou univerzitou cyklus přednášek pro univerzitní i mimouniverzitní veřejnost (pro studenty MU zapsatelný také jako předmět: NJW_1 Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek I – podzim 2010).

Přehled celého přednáškového cyklu je k nalezení zde.

Plakáty k přednáškám a jejich audiozáznamy

Cantilenae diverse – Brunae 1745. Rozmanité písně. Latinsko-německý písňový sborník studenta z tereziánské doby (5. 10.)                                                                                           prof. PhDr. Miloš Štědroň, M.A. CSc. (plakát)
1. část (.mp3 38,2 MB), 2. část (.mp3 18,4 MB), 3. část (.mp3 5,8 MB)

Vídeňská secese v zemích Koruny české (12. 10.) 
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (plakát)
1. část (.mp3 28,7 MB), 2. část (.mp3 26,5 MB)

Středoevropská kavárna před rokem 1939 (9. 11.) 
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.(plakát)
1. část (.mp3 27,5 MB), 2. část (.mp3 61,9 MB)

Vojenská léta Hugo von Hofmannsthala na Moravě (16. 11.) 
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. (plakát)
1. část (.mp3 53,8 MB), 2. část (.mp3 13,7 MB)

Praha ohrožená 1939–1945 (25. 11.) 
em. Prof. dr. Peter Demetz (plakát)
1. část (.mp3 48,2 MB), 2. část (.mp3 18 MB)

Spisovatel Robert Musil neznámý - o záhadě jednoho obrazu (30. 11.) 
PhDr. Vojen Drlík, Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad (plakát)
MP3 (.mp3 49,8 MB)

Pražské topografie v díle Franze Kafky (2. 12.) 
prof.PhDr. dr.phil. Marek Nekula, Řezenská univerzita (plakát)
1. část (.mp3 63,6 MB), 2. část (.mp3 15,4 MB)

Fotogalerie

Zahájení přednáškového cyklu 5.10. 2010 (zleva: ředitel MZK Tomáš Gec, děkan FF MU Josef Krob, přednášející Miloš Štědroň, moderátor Roman Kopřiva z Ústavu germanistiky FF, Jan Rybnikář za Rakouskou knihovnu
Profesor Miloš Štědroň při přednášce (5.10. 2010)
Plný kofereční sál při přednášce Aleše Filipa o secesi (12.10. 2010)
PhDr. Aleš Filip, PhD. (12.10. 2010)
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. přednáší o kávárnách (9.11. 201o)
PhDr. Roman Kopřiva, PhD. přednáší o vojenských letech Hugo von Hofmannsthala na Moravě (16.11. 2010)
Dr. Kopřivu doplnil Dr. Florian Haug, ředitel Rakouského kulturní fóra v Praze ...
..., jenž přivezl do Brna ukázky ze své soukromé sbírky vojenských uniforem ...
..., které si bylo možné i vyzkoušet. (16.11. 2010)
Profesor Peter Demetz v diskusi s Romanem Kopřivou (25.11. 2010)
Peter Demetz podepisuje svou knihu "Praha ohrožená" (25.11. 2010)
Profesor Peter Demetz (25.11. 2010)
Dr. Vojen Drlík zodpovídá dotazy po své přednášce o Musilovi (30.11. 2010)
Profesor Marek Nekula (2.12.2010)

Poslední aktualizace: 13.10.2011, 11:24