Obnovení provozu knihoven od čtvrtka 3. 12. 2020 s omezením počtu osob

Od čtvrtka 3. 12. 2020 dochází v souvislosti s přechodem do třetího protiepidemického systému PES k obnovení provozu veřejných knihoven.

 

Provozovatelé knihoven musí dodržovat následující pravidla:

  • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
  • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • zajistí, abypracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou.

 

Viz podrobně USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-z%C3%A1kazu-kon%C3%A1n%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-a-omezen%C3%AD-provozu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-%C4%8D.-1262.pdf


Poslední aktualizace: 20.07.2021, 11:54