Memorandum o spolupráci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uzavřely dne 6. září 2021 MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI "z důvodu potřeby koordinovaného postupu při budování a rozvoji vzdělané, kulturní a soudržné společnosti. Oba resorty budou v součinnosti hledat konkrétní cesty pro podporu spolupráce knihoven, kulturních a paměťových institucí se školami a školskými zařízeními ve prospěch harmonického rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů v oblasti kulturního povědomí, rozvoje čtenářské, informační a mediální gramotnosti".

Předmětem memoranda je:

1. Zdůrazňování významu vzájemné systémové spolupráce obou resortů při řešení provázanosti škol a školských zařízení se všemi druhy knihoven při podpoře čtenářské, informační a mediální gramotnosti dětí, žáků a studentů, a také při provázanosti ostatních kulturních a paměťových institucí se školami a školskými zařízeními, které povedou k naplňování cílů vycházejících z kurikulárních dokumentů – rámcových vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů. Spolupráce při naplňování společných cílů neomezuje autonomii obou stran.

2. Vytvoření pracovní skupiny pro aktivní spolupráci na podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů s využitím všech dostupných možností obou resortů.

Pracovní skupina se bude scházet nejméně 2x ročně.

Meziresortní pracovní skupina se bude zabývat zejména těmito okruhy:

- Podpora role knihoven jako vzdělávacích institucí, které přispívají k rozvoji čtenářské, informační a mediální gramotnosti dětí, žáků a studentů. 

- Akcentování využívání vzdělávací nabídky i informačních zdrojů knihoven a kulturních institucí všech typů v kurikulárních dokumentech jako funkční součásti školního vzdělávání. 

Plný text Memoranda, viz příloha.

PřílohaVelikost
memorandum_o_spolupraci_mezi_mk_a_msmt.pdf150.05 KB
Datum: 
Čt, 2021-11-11

Poslední aktualizace: 11.11.2021, 09:41