Knihovna roku 2021 - nominace za Jihomoravský kraj

CENA KNIHOVNA ROKU 2021 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

V kategorii Základní knihovna byla dle pravidel soutěže a rozhodnutí komise nominována pro rok 2021 pro postup do celostátního kola za Jihomoravský kraj:

MÍSTNÍ KNIHOVNA KOSTICE, region Břeclav

Ocenění KNIHOVNA ROKU se uděluje se v KATEGORIÍCH:

  1. základní knihovna (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění) - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci;
  2. významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb – např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.
Datum: 
Út, 2021-07-20

Poslední aktualizace: 20.07.2021, 11:58