Nominace na cenu Knihovna roku 2021 za Jihomoravský kraj

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ČR. Uděluje se každoročně od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže. Do soutěže je každoročně za každý kraj nominována jedna knihovna, většinou v návaznosti na soutěž Vesnice roku Jihomoravského kraje.

 

Nominace na cenu Knihovna roku v roce 2021 

za Jihomoravský kraj:

Místní knihovna Kostice, region Břeclav

V roce 2021 byla na ocenění Knihovna roku 2021 za Jihomoravský kraj nominována Místní knihovna Kostice. Knihovna prošla na přelomu roku 2020/2021 celkovou rekonstrukcí za účelem vybudování komunitního centra, jež by podpořilo začleňování ohrožených skupin obyvatel do místní komunity a poskytovalo místním spolkům prostor pro setkávání. Při pořádání kurzů, workshopů, společenských a kulturních akcí spolupracuje knihovna se Sociální komisí Rady obce Kostice a s Kulturní komisí Rady obce Kostice. Nově navázala spolupráci s MŠ Kostice (kroužek Malí hudebníci), MŠ bude prostory KC využívat pro setkávání s rodiči. Během letních prázdnin se konají ve spolupráci s pedagogy ze ZŠ Tvrdonice a s TJ Sokol Kostice – oddíl kopané 2 příměstské dětské tábory. Činnost knihovny v době pandemie koronaviru: aktivity na FB, např. on-line soutěž O nejkrásnější kostickou pohádku.

Statistické ukazatele za rok 2020:

  • Knihovní fond: 11 872 knihovních jednotek
  • Výpůjčky: 2 819
  • Čtenáři: 68
  • Návštěvníci: 599
  • Počet uspořádaných akcí: 3
Datum: 
St, 2021-08-18
Interiéry Místní knihovny Kostice
Maskot knihovny, plyšový skřítek Pomocníček

Poslední aktualizace: 18.08.2021, 08:13