Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky 2018

PŘEDNÁŠKA | ŠKOLENÍ |SYMPOZIUM A WORKSHOP | VÝSTAVY | EXKURZE

 

V druhém týdnu listopadu se již tradičně Moravská zemská knihovna zapojuje do Týdne vědy a techniky. Přehled všech našich akcí najdete níže. Moravská zemská knihovna své akce pořádá zdarma, u některých z nich počítejte s nutností registrace předem.

PŘEDNÁŠKA

pondělí 5. listopadu 2018 / 17.00 / Malý sál / 6. patro
Lidové noviny – fenomenální brněnský deník po vzniku ČSR

Většinu novin za první republiky vydávaly politické strany. Lidové noviny patřily k výjimkám, když jejich vlastníkem byla rodina Stránských s akciovou účastí jejich redaktorů a manažerů. V roce 1918 byly nejrozšířenějším listem na Moravě, měly pražskou redakci a zahraniční zpravodaje a postupně se rozšířily do celé republiky. Prezentovaly se svým seriózním zpravodajstvím s příspěvky osobností literárního, uměleckého a vědeckého života.

Přednášející: doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.,
je odborníkem v oblasti knihovnictví, specializuje se zejména na bibliografii. Po dlouhá léta vedl Moravskou zemskou knihovnu v Brně a aktivně se zapojoval do profesního života. Inicioval založení profesního Sdružení knihoven ČR, jemuž po několik let předsedal. Organizoval konference Knihovny současnosti, z nichž pravidelně vycházely sborníky příspěvků, na jejichž redakci se podílel. J. Kubíček je autorem několika desítek odborných publikací a stovek studií a článků. I po odchodu do penze stále pokračuje v aktivní práci jako předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, do jejíchž časopisů Vlastivědný věstník moravský a Jižní Morava aktivně přispívá.

Kontakt: Mgr. Martina Smolová, Martina.Smolova@mzk.cz

______________

úterý 6. listopadu 2018 / 19.00 / Malý sál / 6. patro
Když se rutina změní v drama

Stačí jen málo a z tuctové výpravy do vesmíru se stane boj o holý život. Raketoplán, který dosedl mimo přistávací dráhu, aktivace záchranného systému při selhání rakety, otrava toxickými látkami v kabině kosmické lodi, srážka stanice s kosmickou lodí... Připomeneme některé vesmírné lety, které rozhodně nelze označit slovem „bezproblémové“.

Ing. Tomáš Přibyl je publicista v oblasti kosmonautiky a autor řady publikací o kosmonautice. Osobně navštívil všechna střediska NASA, setkal se s více než dvěma sty kosmonauty, viděl startovat všechny americké raketoplány.

Kontakt: Irena Vykoupilová, mobil: 737 436 050, irena@mzk.cz
______________

středa 7. listopadu 2018 / 17.00 / Malý sál / 6. patro
Život, dílo a poselství Josefa kardinála Berana

Přednáška o životě, díle a poselství 33. pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana (1888–1969), jehož tělesné ostatky se po třiapadesáti letech vrátily zpět do rodné vlasti. V přednášce budou představeny jednotlivé životní etapy Beranova života na základě publikovaných a archivních pramenů a stručné zhodnocení Beranovy osobnosti pro současnou dobu.

Mgr. Josef Mikulášek
Knihovník, vedoucí Oddělení věcného popisu v Moravské zemské knihovně v Brně. Doktorské studium na Katedře teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Kontakt: Mgr. Josef Mikulášek, Josef.Mikulasek@mzk.cz.

ŠKOLENÍ

čtvrtek 8. listopadu 2018 / 10.00 / Počítačová učebna MZK / 6. patro
Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV
Lektor: Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Úřad průmyslového vlastnictví v Praze

Na školení se nejprve dozvíte, jak lze chránit technická řešení, design a ochranné známky. Poté si na počítači vyzkoušíte nové vyhledávací masky u databází, které jsou zdarma přístupné na webu Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Jako praktické ukázky pro vyhledávání v databázích poslouží patenty významných československých a českých vynálezců a ochranné známky a průmyslové vzory známých firem.
Kontakt: Martina Machátová, tel. 541 646 170, machat@mzk.cz

SYMPOZIUM A WORKSHOP

středa 7. listopadu 2018 (10.00 – 16.30)
O přípravě barev, pigmentů a zlacení (sympozium)
V loňském roce se podařilo do historického fondu Moravské zemské knihovny v Brně zakoupit rukopis týkající se postupů míchání barev. Malířský receptář z konce 15. století zakoupený do fondu MZK je unikátním objevem pro české i zahraniční badatele, proto bychom ho chtěli představit širší vědecké veřejnosti a uspořádat v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně ve dnech 7.–8. listopadu 2018 mezinárodní sympozium věnující se malířským receptářům a přípravě barev.
Kontakt: Mgr. Lucie Heilandová, tel. 541 646 158, lucie.heilandova@mzk.cz.


O přípravě barev, pigmentů a zlacení (workhsop)
čtvrtek 8. listopadu 2018 / 15.00 – 19.00 
Účastníci budou seznámeni se základy teorie barev, různými způsoby výroby barev či stručnou historií malby a malířských receptářů. V rámci workshopu jim budou představeny základní suroviny i samotný způsob výroby barev, inkoustů či vlastní malířské přípravy. Zájemci si také budou moci podle historických receptur několik barev namíchat, zkusit napsat historický text, namalovat iniciálu, vymalovat dřevořez atd.
Kontakt: Mgr. Lucie Heilandová, tel. 541 646 158, lucie.heilandova@mzk.cz.

VÝSTAVY

Erich Roučka v patentech
Místo: Studovna přírodních a technických věd / 7. patro
Termín: 1. 10 – 15. 12. 2018

V letošním roce si připomínáme 130. výročí narození českého vynálezce a podnikatele Ericha Roučky, zakladatele první továrny na výrobu měřicích přístrojů v Rakousku-Uhersku (později Metra Blansko) a závodu na výrobu parních kotlů v Brně-Slatině. E. Roučka se zabýval také životosprávou a léčbou rakoviny. Podal několik stovek patentových přihlášek na našem území i v zahraničí. Na výstavě si můžete prolistovat patentové dokumenty E. Roučky a seznámit se s jeho životem a dílem.
Kontakt: PhDr. Martina Machátová, machat@mzk.cz, tel. 541 646 170.

Knihovna Lidových novin
Místo: Galerie MZK / přízemí
Termín: 15. 10. – 30. 11. 2018

Edice Knihovna Lidových novin přinášela formou sešitů vydávaných na pokračování původní českou prózu. Od vydání prvního svazku na podzim roku 1936 ovlivnila a inspirovala tato edice četnou divadelní, rozhlasovou i filmovou tvorbu a s mnohými díly se díky opakovanému vydávání setkáváme dodnes. V průběhu XIII ročníků KLN vyšlo přes sedmdesát titulů od bratrů Čapků, Karla Poláčka, Eduarda Basse, Zdeňka Jirotky, Františka Kubky, Anny Marie Tilschové a mnohých dalších. Ve své době slavila KLN velký úspěch a oblibu u čtenářů si jednotlivé tituly podržely dodnes, vždyť mezi ně patří i vítěz ankety Kniha mého srdce - Saturnin.
Kontakt: Mgr. Martina Smolová, Martina.Smolova@mzk.cz

EXKURZE

Exkurze v MZK (Literární a jiné projekty v činnosti MZK)
pondělí 5. listopadu 2018 / 17.00 / Foyer MZK / přízemí
Začátkem příštího roku uplyne deset let od pověření MZK v Brně, státní příspěvkové organizace, jako výzkumné organizace. Jaké projekty vznikají na půdě knihovny či ve spolupráci s partnery? Co přinášejí nového a jak jejich výsledky slouží knihovnám a potažmo celému kulturnímu světu? Přijďte se seznámit nejen s literárními projekty, projekty digitalizace nebo podpory čtenářství, ale nahlédněme společně do prostor druhé největší knihovny a jedné z největších paměťových institucí na Moravě. Na exkurzi je nutné se předem přihlásit prostřednictvím registračního formuláře ve spodní části pozvánky nebo e-mailu exkurze@mzk.cz.

Exkurze do restaurátorské dílny
pondělí 5. listopadu 2018 / 14.00, 15.00, 16.00 / Foyer / Přízemí
Chcete vidět, jak se šije knižní blok a vsazuje do desek? Jak se staráme o staré tisky a historické knižní vazby? Přijďte nahlédnout do restaurátorské dílny Moravské zemské knihovny v Brně. Na exkurzi je nutné se předem telefonicky přihlásit: Mgr. Svatopluk Ryška, tel. 778 709 815 (volat v pracovní dny od 8.00 do 16.00).

Exkurze do digitalizačního centra
úterý 6. listopadu /17.00 / Foyer / přízemí
Přijďte se podívat, jak vypadá digitalizace v praxi. Dozvíte se, proč jsou knihy digitalizovány, jakou rychlostí probíhá skenování stránek či jak budou zdigitalizované tisky zpřístupněny veřejnosti.
Přihlášky: Na exkurzi je nutné se předem přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, který najdete ve spodní části stránky s akcí. 

______________

Předchozí ročníky TVT v MZK:

Poslední aktualizace: 05.11.2018, 16:37