Exkurze pro veřejnost

Banner

Prohlídka knihovny

Nabízíme možnost seznámení s druhou největší veřejnou knihovnou v České republice, která patří mezi tradičně oblíbené a vyhledávané místo ke studiu i celoživotnímu vzdělávání. Dozvíte se zajímavosti z více jak dvousetleté historie knihovny, jak vznikala stavba současné budovy, společně navštívíme běžně nepřístupné prostory, ukážeme vám knihovnu jinak. Během každé exkurze budete mít příležitost navštívit některé z našich odborných pracovišť. Kromě informací o poskytovaných službách a zajímavých projektech a rozmanitých aktivitách se naučíte, jak efektivně hledat a najít potřebné informace.

Význam role knihoven pro společnost zdůraznil ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek při předávání cen Knihovna roku 2019: “Nikdy jsem nepochyboval o tom, jak důležitou roli hrají knihovny v moderní společnosti – jak důležitými nástroji jsou pro uchování národní paměti a identity, pro výchovu nových generací nejen k pravidelné četbě, ale především ke kritickému myšlení. ... (Knihovna) by měla být místem setkávání, ve kterém společně můžeme poznávat svět.” (MKČR)

Termíny exkurzí v prvním pololetí 2020:

Místa na exkurzi si rezervujte online prostřednictvím formuláře u jednotlivých exkurzí (viz seznam výše) nebo osobně na informačním pultu v přízemí knihovny.

Kontakt: exkurze@mzk.cz

Vstup zdarma

Termíny exkurzí v druhém pololetí 2019:

Termíny exkurzí v prvním pololetí 2019:

Veřejné exkurze v roce 2018:

 

Veřejné exkurze v roce 2017:

Veřejné exkurze v roce 2016:

MZK
MZK
MZK
MZK
MZK
MZK

Poslední aktualizace: 21.07.2022, 07:15