Hudebniny

Hudební koutek najdete ve Studovně humanitních věd ve 4. patře.

MZK vlastní výjimečný fond hudebnin

 • hudební tisky do roku 1850 (okolo 6 000 jednotek) – sbírka obsahuje především skladby pro klavír a klávesové nástroje, skladby instrumentální  komorní hudbu z období 18. a 1. pol. 19. stol., cenný oddíl tvoří prvá vydání děl (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin)
 • hudební rukopisy (okolo 2 000 jednotek) – hudební sbírku tvoří autografy a opisy děl od 2. pol. 17. stol. po současnost, především české a moravské provenience
 • hudební mikrofilmy – (více než 900 jednotek) – skladby autorů 18. a 19. století, dobové tisky, opisy i autografy pocházející z klášterních a zámeckých archivů domácích i zahraničních

Významné hudební tisky a rukopisy ve fondu Hudební knihovny MZK

Značnou část významných starých hudebních tisků a rukopisů získala Hudební knihovna MZK z bývalé Winikerovy půjčovny hudebnin v roce 1945, dále darem a koupí.
K nejstarším hudebním tiskům patří Introitus Breves, ac Faciles  německého skladatele a  benediktina Cajetana Kolberera (1658-1732), vydaný v roce 1703 v Ausburgu.
Cenný oddíl tvoří také prvá vydání děl Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, Fryderika Chopina. Např. hudební tisk Gesaenge für das Klavier aus der neuen Opera die Zauberflöte Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791), vydaný brzy po premiéře opery Kouzelná flétna v roce 1791 v Heilbronnu. Pro mnohé badatele jsou přínosné tři symfonie českého skladatele působícího v Německu – Františka Kryštofa Neubauera (1750-1795) Sinfonie a grand Orchestre, Oeuvre 8me, vydané kolem roku 1790.
Hudební rukopisy obsahují všechny hudební formy a obsazení, které poskytovala hudba od 80. let 17. stol do dnešní doby. Nejvzácnější hudebninou je sborníček [Árie italských mistrů ze 2. pol. 17. století pro soprán a basso continuo], ve kterém jsou zastoupeni skladatelé působící v Římě (např. Bononcini, Perti, Gasparini, Pasquini).
V 60. letech minulého století byl ve fondu objeven rukopisný opis díla W. A. Mozarta Motetto canto sollo con piu stromenti obligati, asi z roku  1780.
Hudební knihovna má ve svém fondu také autograf díla Františka Xavera Brixiho (1732-1771) Concerto per il Cembalo, Due Violini, Due Corni con Basso asi z roku 1770.
Fond Hudební knihovny tvoří asi 6000 starých hudebních tisků (do roku 1850) a  2000 hudebních rukopisů od 2. pol. 17. stol. po dnešek.

Pro hledání přímo v hudebninách, použijte tento odkaz.

 • Další fond Hudební knihovny
  • hudební tisky od roku 1850 po dnešek (asi 90 000 jednotek ) – fond univerzálního charakteru
  • zvukové dokumenty (více než 20 000 jednotek) – MC, LP, CD různých hudebních žánrů (česká produkce získaná na základě povinného výtisku)
  • hudební příručka (více než 700 jednotek), další knihy o hudbě jsou uloženy ve fondu MZK
  • hudební časopisy (aktuální rok) především z oblasti vážné hudby; starší ročníky ve Studovně periodik a norem ve 2. patře

Pořízení kopie knihovnou zapůjčených notových záznamů hudebních děl není podle Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  přípustné a to ani pro svoji vlastní potřebu. Knihovna taktéž neumožňuje kopírování zvukových dokumentů, případně jejich přehrávání na vlastním nahrávacím zařízení.

Poslední aktualizace: 09.12.2022, 06:44