Eduroam

logo eduroam

Jak se připojit?

Uživatelé Windows, Linuxu, Mac OS X, iOSu i Androidu si nyní mohou stáhnout aplikaci pro automatickou konfiguraci svých operačních systémů. Při instalaci se aplikace uživatele zeptá na jméno a heslo. Registrovaní uživatelé MZK splňující podmínky sítě CESNET (studenti a učitelé vysokých škol, badatelé a výzkumníci z akademických institucí) použijí jako jméno číslo průkazky (včetně počátečních nul) nebo přezdívku doplněnou na konci o "@mzk.cz". (např. 00123123123123@mzk.cz) a heslo, které používají do online katalogu.

 QR-code

Pokud byste nastavovali síť eduroam manuálně, použijte jako název ověřovacího serveru radius.mzk.cz a postupujte dle návodů uveřejněných na stránkách organizace eduroam.

Pro mobilní zařízení s os Android je nutné upřesnit nastavení wifi sítě: metoda PEAP, ověření MSCHAPV2, certifikát neověřovat.

Systém přiděluje IP adresy z rozsahu 10.9.0.40-250. Je zcela blokováno připojování na port 25 a je filtrován přístup na port 80 některých problematických serverů.

Všechny veřejně přístupné prostory budovy MZK by měly být pokryty signálem bezdrátové sítě, intenzita signálu však může kolísat.

Své dotazy a připomínky týkající se této služby posílejte prosím na adresu wifi@mzk.cz.

Bližší informace

  • eduroam je registrovanou ochrannou známkou společnosti TERENA
  • eduroam je mezinárodní projekt podporující mobilitu uživatelů v akademických sítích. Umožňuje uživatelům připojovat se do především wifi sítí všech zapojených organizací
  • ve všech navštívených organizacích se uživatelé přihlašují stejně jako u své domovské organizace. Stále používají stejné přihlašovací údaje. V projektu jsou zapojené především vzdělávací instituce, knihovny a veřejné instituce
  • pokud se zaregistrujete v MZK, můžete se přes své přihlašovací údaje přihlásit k internetu ve stovkách míst po celém světě
  • stejně tak, pokud už eduroam využíváte přes jinou instituci, můžete se připojit do sítě MZK i bez registrace
  • Moravská zemská knihovna je k Internetu připojena prostřednictvím vysokorychlostní počítačové sítě  CESNET2, určené pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání.
  • při splnění určitých technických podmínek a dodržení pravidel mohou uživatelé MZK získat přístup k Internetu ve všech partnerských organizacích sítě eduroam v rámci ČR i v zahraničí.

Uživatelé jsou povinni dodržovat Podmínky přístupu k E-infrastruktuře CESNET. V případě jejich porušení bude uživatelům odepřen přístup k síti! 

Poslední aktualizace: 30.05.2022, 09:41