Normy a patenty

Normy a patenty žádejte ve studovně přírodních a technických věd v 6. patře.

Otevírací doba

pondělí-pátek 08.30-22.00
sobota 09.00-17.00
Změna otevírací doby vyhrazena.

Kontakt

telefon 541 646 170, 541 646 196

dotazy PhDr. Martina Machátová
martina.machatova@mzk.cz

Normy a patenty
 

Fond

Vybavení
- 4 počítačové terminály (2 PC, 2 SunRay) po přihlášení s přístupem na internet, do elektronického katalogu MZK a do všech licencovaných online databází (přihlašovací údaje jsou stejné jako do online katalogu) 
- 44 studijních míst
- samoobslužná kopírka/tiskárna
Kopírování a tisk
- platné ČSN, normy DIN, TNV a TPG nelze kopírovat
- kopie z ostatních dokumentů si můžete vyhotovit na samoobslužných kopírovacích strojích ve studovnách ve 2., 4. a 6. poschodí
Odkazy
ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Úřad průmyslového vlastnictví

Poslední aktualizace: 03.04.2018, 11:00