Normy a patenty

Z důvodu výměny oken je databáze ČSN online (plné texty norem ČSN) dostupná do 27. října 2021 ve studovně periodik ve 2. patře. Požádejte zde službu o zalogování do databáze.

 

Podrobnější informace o normách a patentech žádejte prosím zde:

telefon 541 646 170
 
dotazy PhDr. Martina Machátová
martina.machatova@mzk.cz

Normy a patenty
 

Fond

Vybavení
- počítačové terminály po přihlášení s přístupem na internet, do elektronického katalogu MZK a do všech licencovaných online databází (přihlašovací údaje jsou stejné jako do online katalogu) 
- 44 studijních míst
- 2 samoobslužné kopírky/tiskárny
Kopírování a tisk
- platné ČSN, normy DIN, TNV a TPG nelze kopírovat
- kopie z ostatních dokumentů si můžete vyhotovit na samoobslužných kopírovacích strojích ve studovnách ve 2., 4. a 6. poschodí
Odkazy
ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
Česká agentura pro standardizaci
Úřad průmyslového vlastnictví

Poslední aktualizace: 20.10.2021, 09:24