Rozdělení oborů podle studoven

Na této stránce najdete přehledné rozdělení fondu knihovny dle jednotlivých oborů, studoven a pater. K dohledání vašeho oboru můžete použít hledání v prohlížeči pomocí klávesové zkratky ctrl + f. Kliknutím na číselné označení oboru zobrazíte všechny související knihy dostupné v jednotlivých studovnách. V online katalogu najdete označení oboru ve sloupci umístění.

VVAbsenční volný výběr /přízemí a 1. patro/
HSS Studovna humanitních věd /4. a 5. patro/
STM Studovna přírodních a technických věd /6. patro a 7. patro/

Knihy, které lze půjčit domů, najdete v přízemí a v prvním patře v absenčním volném výběru. Půjčí vám je v půjčovně v přízemí, případně můžete využít selfcheck tamtéž.

Od 4. patra výše najdete v obou hlavních studovnách (Studovna humanitních věd a Studovna přírodních a technických věd) knihy, které lze studovat pouze v budově knihovny a nelze je půjčit domů.

Seznam kompletních ročníků časopisů přístupných ve Studovně humanitních věd.

Většina fondu je uložena ve skladech. Knihy je potřeba dohledat v online katalogu a objednat si je
k výpůjčce
.

Třída Popis VV HSS STM
00 Věda. Všeobecnosti X X
 
002/003 Dokumentace. Písmo X X
 
004 Počítačová literatura. Výpočetní technika X
  X
004.3 Hardware. Osobní počítače X
  X
004.4 Software X
  X
004.6 Databáze X
  X
004.7 Počítačové sítě. Internet. WWW. E-mail X
  X
004.8Umělá inteligence  X
004.9 Speciální počítačové metody. Počítačová grafika. Textové editory X
  X
004.932 Digitální zpracování obrazu. Digitální fotografie X
  X
005 Management. Řízení X X
 
005.21 Strategie řízení X X
 
005.51 Logistika (management) X X
 
005.91/.92 Kancelář. Korespondence. Administrativa X X
 
005.95/.96 Personální management X X  
007 Teorie systémů. Automatické systémy. Informatika. Kybernetika. Informační systémy X
  X
008 Pokrok. Futurologie X X
 
01 Bibliografie. Katalogy
X
 
02 Knihovnictví. Informatika X X
 
03 Všeobecné encyklopedie a slovníky
X
X
06 Organizace všeobecné povahy. Ústavy. Muzea. Skauting X X
 
070 Noviny. Tisk X X
 
08/09 Knihy. Vzácné knihy X X
 
101 Filozofie X X
 
11 Metafyzika X X
 
122/129 Speciální metafyzika X X
 
13 Filozofie ducha. Metafyzika duchovního života X X
 
133 Esoterismus X X
 
14 Filozofické systémy a hlediska X X
 
14(100-15) Moderní západní filozofie X X
 
14(3) Antická filozofie, starověká filozofie X X
 
159.9 Psychologie. Psychologický výzkum X X
 
159.92 Vývojová psychologie. Individuální psychologie. Srovnávací psychologie X X
 
159.925.6 Grafologie X X
 
159.93/.94 Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle X X
 
159.95 Kognitivní procesy (Pozornost, paměť, intelekt, představivost, myšlení) X X
 
159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy (Psychoanalýza. Parapsychologie) X X
 
159.98 Aplikovaná psychologie X X
 
16 Logika X X
 
165 Teorie poznání X X
 
17 Etika. Rodina. Manželství X X
 
2 Náboženství X X
 
2-23/-27 Bible. Biblistika X X
 
22/24 Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus X X
 
25 Náboženství starověku, mytologie, kulty X X
 
26 Judaismus X X
 
27 Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie X X
 
27-1/-2 Křesťanská teologie. Dogmatická teologie X X
 
27-4 Praktická teologie. Morální teologie X X
 
27-5 Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život X X
 
27-78 Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády X X
 
27-9 Dějiny křesťanské církve X X
 
271/279 Křesťanské církve, sekty, denominace X X
 
28 Islám X X
 
3 Společenské vědy X X
 
311 Statistika X X
 
314 Demografie. Populace X X
 
316 Sociologie X
X
 
316.3 Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny X
X
 
316.4 Sociální procesy X
X
 
316.4/.7 Sociální interakce X
X
 
316.7 Sociologie kultury. Kulturní život X
X
 
316.77 Informační věda. Komunikace (sdělování) X
X
 
316.774 Média. Masmédia X
X
 
316.8 Manželství a rodina. Sexuální vztahy X
X
 
32 Politika X
X
 
321 Politologie X
X
 
322 Vztahy mezi církví a státem X
X
 
323 Vnitropolitický vývoj, politický život X
X
 
324 Volby, volební kampaně, referenda X
X
 
325 Mezinárodní migrace, exil, kolonizace X
X
 
327 Mezinárodní vztahy, světová politika X
X
 
328 Zastupitelské orgány. Vlády X
X
 
329 Politické strany a hnutí X
X
 
33 Ekonomika. Ekonomické vědy X
X
 
330.101.541 Makroekonomie X
X
 
330.101.542 Mikroekonomie X
X
 
330.8 Ekonomické teorie X
X
 
331 Práce. Bezpečnost práce. Mzdy X
X
 
332 Regionální ekonomie. Regionální ekonomika X
X
 
336 Finance X
X
 
336.2 Daně. Cla X
X
 
336.74 Peníze. Měna X
X
 
336.76 Trh cenných papírů. Peněžní a kapitálový trh X
X
 
338 Národní hospodářství a hospodářská politika. Výroba a služby X
X
 
338.2 Národohospodářská politika. Řízení ekonomiky X
X
 
338.48 Cestovní ruch X
X
 
339 Obchod. Marketing X
X
 
339.5 Zahraniční obchod. Mezinárodní obchod X
X
 
339.7/.9 Světová ekonomika a mezinárodní finance X
X
 
34 Právo X
X
 
341 Mezinárodní právo X
X
 
342 Ústavní právo. Správní právo. Veřejné právo X
X
 
343 Trestní právo X
X
 
343.9 Kriminalistika. Kriminologie X
X
 
346 Hospodářské právo X
X
 
347 Soukromé právo X
X
 
347.7 Obchodní právo. Finanční právo X
X
 
347.9 Občanské soudní řízení. Soudnictví X
X
 
349 Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí X
X
 
35 Veřejná správa. Veřejné zakázky X
X
 
355/359 Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly X
  X
355.1 Ozbrojené síly. Vojenská služba. Život v armádě (uniformy) X
  X
355.4 Válečné operace, taktika, strategie. Dějiny válečných tažení X
  X
358 Vojenské letectvo. Dělostřelectvo. Technické služby armády X
  X
36 Sociální péče. Sociální zabezpečení X
X  
364 Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení X
X  
364.3 Sociální pojištění. Zdravotní pojištění. Důchodové pojištění
X  
368 Pojišťovnictví X
X  
37 Výchova a vzdělávání X
X  
37.01/.02 Pedagogika. Didaktika X
X  
37.03 Výchova dětí a mládeže. Gramotnost X
X  
37.014 Vzdělávací a výchovná politika X
X  
37.016 Vyučovací předměty X
X  
371 Školství X
X  
373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání X
X  
373.5/.6 Střední školy
X  
374 Výchova a vzdělávání dospělých. Mimoškolní výchova vzdělávání X
X  
376 Speciální pedagogika X
X  
377 Odborné vzdělávání X
X  
378 Vysoké školy X
X  
379.8 Pedagogika volného času. Volný čas dětí a mládeže X
X  
39 Etnologie. Etnografie. Folklór X
X  
391 Oděv. Móda. Ozdoby X
X  
395 Společenské chování. Etika X
X  
398 Folklor X
X  
5 Přírodní vědy X
  X
502 Životní prostředí a jeho ochrana X
  X
502.2 Příroda. Přírodní zajímavosti. Přírodní památky. Národní parky. Chráněná území X
  X
502.2(437) Příroda Česka X
  X
504 Znečištění a poškození životního prostředí X
  X
51 Matematika X
  X
517 Matematická analýza X
  X
519 Kombinatorika. Matematická statistika. Matematické modelování X
  X
52 Astronomie X
  X
528 Geodézie. Kartografie X
  X
53 Fyzika X
  X
530.1 Fyzikální teorie. Teorie relativity. Kvantová fyzika X
  X
531/534 Obecná mechanika. Mechanika tekutin. Mechanika plynů X
  X
535 Optika X
  X
536 Teplo. Termodynamika X
  X
537 Elektřina. Magnetismus. Elektromagnetismus X
  X
539 Fyzikální stavba hmoty. Jaderná fyzika. Molekulární fyzika X
  X
54 Chemie X
  X
543 Analytická chemie X
  X
544 Fyzikální chemie X
  X
546 Anorganická chemie X
  X
547 Organická chemie X
  X
548/549 Krystalografie. Mineralogie X
  X
55 Vědy o zemi. Geologické vědy X
  X
55(437) Geologie Česka X
  X
551.5 Meteorologie. Klimatologie X
  X
552 Petrologie. Petrografie X
  X
553 Ložisková geologie
  X
556 Hydrologie X
  X
56 Paleontologie X
  X
57 Obecná biologie X
  X
572 Antropologie X
  X
574 Obecná ekologie X
  X
575 Genetika. Evoluce X
  X
576 Buněčná biologie. Cytologie. Histologie. Parazitologie X
  X
577 Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika X
  X
578/579 Virologie. Mikrobiologie. Bakteriologie X
  X
58 Botanika X
  X
581 Obecná botanika X
  X
582 Systematická botanika X
  X
582.09 Dřeviny X
  X
582.28 Houby X
  X
59 Zoologie X
  X
591 Obecná zoologie X
  X
591.9 Geografická zoologie X
  X
592/595 Bezobratlí X
  X
592/599 Systematická zoologie
X
  X
594 Měkkýši
  X
595.76 Brouci X
  X
595.78 Motýli
  X
596/599 Strunatci. Obratlovci X
  X
597.2/.5 Ryby X
  X
597.6/.9 Obojživelníci X
  X
598.1 Plazi
  X
598.2 Ptáci X
  X
599 Savci X
  X
60 Biotechnologie. Genetické inženýrství X
  X
61 Medicína X
  X
611 Anatomie člověka a srovnávací anatomie. Histologie X
  X
612 Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie X
  X
613 Hygiena. Lidské zdraví. Péče o dítě X
  X
613.2 Dietetika. Výživa X
  X
613.7 Zdraví a hygiena volného času, rekreace a spánku X
  X
613.81/.84 Drogy. Drogová závislost. Patologické závislosti X
  X
613.86 Duševní hygiena. Psychosomatika. Stres. Zvládání stresu. Relaxace X
  X
613.88 Sexualita X
  X
613.95 Zdraví a hygiena dětí X
  X
613.98 Zdraví a hygiena stárnutí. Gerontologie X
  X
613.99 Zdraví a hygiena žen X
  X
614 Zdravotnictví X
  X
614.253 Lékařská etika X
  X
614.7/.8 Environmentální hygiena. Nebezpečné látky. Bezpečnostní inženýrství. Úrazy. Požární ochrana X
  X
615 Farmacie. Farmakologie X
  X
615.32 Fytofarmakologie (Homeopatika, rostlinné drogy. Farmakognozie. Bioléčiva) X
  X
615.8 Alternativní medicína. Léčebná rehabilitace X
  X
615.8:633.8 Fytoterapie (Léčivé rostliny - terapeutické účinky) X
  X
615.8(5) Orientální lékařství. Ájurvéda. Reiki (Činské, thajské, tibetské, indické, korejské lékařství) X
  X
615.8.015 Homeopatie X
  X
615.81/.84 Fyzioterapie. Masáže. Shiatsu. Balneoterapie. Saunování (Masáže thajské, ájurvédské, zenové, reflexní, regenerační, relaxační, automasáže) X
  X
615.814 Akupunktura. Akupresura X
  X
615.851 Psychoterapie. Logoterapie X
  X
616 Patologie. Klinická medicína X
  X
616-001 Traumatologie. Popáleniny X
  X
616-002.77 Revmatologie X
  X
616-006 Onkologie X
  X
616-053.2 Pediatrie X
  X
616-053.9 Geriatrie X
  X
616-07 Lékařská diagnostika X
  X
616-08 Terapie. Ošetřovatelství. Resuscitace. Anesteziologie X
  X
616-09 Imunologie. Alergologie. Experimentální medicína
X
  X
616.1/.6 Vnitřní lékařství X
  X
616.1 Kardioangiologie X
  X
616.15 Hematologie X
  X
616.2 Pneumologie. ORL. Foniatrie X
  X
616.3 Gastroenterologie X
  X
616.31 Stomatologie X
  X
616.37 Diabetologie X
  X
616.4 Patologie lymfatického systému a krvetvorných orgánů. Endokrinologie X
  X
616.5 Dermatologie. Dermatovenerologie X
  X
616.6 Patologie urogenitální soustavy. Mužská sexuologie. Nefrologie X
  X
616.7 Patologie pohybových orgánů X
  X
616.8 Neurologie X
  X
616.89 Psychiatrie X
  X
616.9 Infekční nemoci X
  X
617 Ortopedie. Chirurgie X
  X
617-08 Anesteziologie. Anesteziologicko-resuscitační péče X
  X
617.7 Oftalmologie X
  X
618 Gynekologie. Porodnictví X
  X
62 Technika všeobecně. Technické kreslení X
  X
620 Nauka o materiálech. Zkoušení materiálů X
  X
620.9 Energetika X
  X
621 Strojírenství X   X
621.039 Jaderná energie. Jaderná technika X
  X
621.3 Elektrotechnika X
  X
621.38 Elektronika X   X
621.39 Sdělovací technika. Telekomunikace X
  X
621.7/.9 Strojírenské technologie. Postupy, nástroje, stroje a zařízení X
  X
622 Hornictví X
  X
623 Vojenská technika všeobecně. Vojenské modelářství. Balistika. Opevnění X
  X
623.4 Zbraně. Zbrojní průkazy. Střelba. Vojenská vozidla X
  X
623.7 Vojenské letectvo X
  X
623.8/.9 Námořní vojenská technika. Vojenské lodě a plavidla X
  X
624 Inženýrské stavitelství X
  X
625 Pozemní komunikace. Železniční stavitelství. Železniční modelářství X
  X
626/627 Vodní stavitelství. Vodní hospodářství X
  X
628 Zdravotní technika. Úprava vody. Odpadové hospodářství. Světelná technika X
  X
629 Dopravní prostředky X
  X
629.32 Motocykly. Jízdní kola X
  X
629.33 Automobily X
  X
629.4 Technika kolejových vozidel. Železnice. X
  X
629.5 Lodě. Lodní stavitelství. Lodní modelářství X
  X
629.7 Letectví. Kosmonautika. Letecké modelářství X
  X
63 Zemědělství všeobecně X
  X
630 Lesnictví X
  X
631 Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie X
  X
632 Ochrana rostlin. Fytopatologie X
  X
633 Rostlinná výroba X
  X
633.8 Léčivé, aromatické, kořeninové a ostatní technické rostliny X
  X
634 Ovocnářství. Vinohradnictví X
  X
635 Zahradnictví. Zahrádkářství X
  X
635.9 Okrasné rostliny X
  X
635.91 Pokojové rostliny X
  X
636 Živočišná výroba. Chov zvířat X
  X
636.09 Veterinární lékařství X
  X
636.1 Chov koní X
  X
636.5 Chov drůbeže X
  X
636.6 Chov okrasných ptáků
  X
636.7 Chov psů X
  X
636.8 Chov koček X
  X
636.98 Akvaristika X
  X
636.98/.99 Teraristika
  X
637 Živočišné produkty X
  X
638 Včelařství. Chov hmyzu X
  X
639.1 Myslivost X
  X
639.2/.6 Rybářství X
  X
64 Domácí hospodářství. Hotelový a stravovací průmysl X
  X
643/645 Byt. Bytové zařízení. Nábytek X
  X
655 Polygrafie. Vydavatelství a knižní obchod X
  X
656 Doprava. (Autoškola - záhlaví AUT) X
  X
656.8 Poštovnictví. Filatelie
  X
657 Účetnictví X
X  
658 Řízení a správa podniku X
X  
658.14/.17 Finance podniku X
X  
658.7/.8 Podnikový marketing. Nákup. Prodej X
X  
659 Reklama. Public relations. Média X X  
66 Chemický průmysl. Chemická technologie X
  X
662 Výbušniny. Paliva X
  X
663 Průmysl nápojů. Průmysl pochutin X
  X
664 Potravinářský průmysl X
  X
666 Sklářství. Keramika. Cement X
  X
669 Metalurgie X
  X
67/68 Různá odvětví průmyslu a řemesel X
  X
674 Dřevo. Dřevozpracující průmysl X
  X
677 Textilní průmysl X
  X
678 Gumárenský průmysl. Průmysl plastů X
  X
681.5 Automatizační a řídicí technika X
  X
681.7 Optické přístroje. Kamery. Fotoaparáty X
  X
681.8 Zvuková technika
  X
681.81 Hudební nástroje. Výroba hudebních nástrojů X
X  
684 Nábytkářský průmysl. Nábytek X
  X
689 Kutilství X
  X
69 Stavebnictví X
  X
692 Konstrukční prvky a části staveb X
  X
694 Dřevěné stavby. Tesařství. Truhlářství X
  X
696/697 Technická zařízení budov X
  X
699 Ochrana budov X
  X
7 Umění X
X  
71 Územní plánování. Urbanismus. Památková péče X
  X
712 Plánování krajiny (přírodní a navrhovaná). Parky. Zahrady X
  X
72 Architektura X
  X
726 Církevní architektura X
  X
728 Obytné budovy. Hrady. Zámky X
  X
728.3 Rodinné domy X
  X
73/77 Výtvarné umění. Starožitnosti X
X  
73 Sochařství. Numismatika X
X  
74 Kresba. Umělecká řemesla X
X  
75/76 Malířství. Grafika X
X  
77 Fotografie X
X  
78 Hudba. Hudební názvosloví. Hudební formy X
X  
78.01 Muzikologie. Dějiny hudby. Etnomuzikologie X
X  
78.03 Vývojová období v dějinách hudby. Jazz. Rock. Populární hudba X
X  
78.07 Hudební skladatelé a jiná hudební povolání. Tematické katalogy děl hudebních skladatelů X
X  
781 Hudební teorie. Hudební nauka. Hudební analýza. Hudební notace X
X  
782 Divadelní hudba. Opera. Opereta. Muzikál
X  
783 Církevní hudba. Duchovní hudba. Náboženská hudba
X  
784 Vokální hudba. Sborový zpěv. Lidové písně
X  
785 Instrumentální hudba. Symfonická hudba. Hudba pro více nástrojů
X  
786Hudba pro klávesové nástroje   
79 Rekreace. Zábava. Volný čas X
X  
791 Film X
X  
792 Divadlo X
X  
793/794 Společenská zábava. Hry X
X  
796 Sport. Hry. Tělesná cvičení X
X  
796.3 Míčové sporty. Kulečník X
X  
796.332 Fotbal X
X  
796.4 Gymnastika. Atletika X
X  
796.5 Turistika. Horolezectví X
X  
796.6/.7 Cyklistika. Motoristický sport X
X  
796.8 Bojová umění. Silové sporty (kulturistika, vzpírání) X
X  
796.9 Zimní sporty X
X  
797 Vodní sporty. Letecké sporty X
X  
798 Jezdectví. Sporty se zvířaty X
X  
799 Lovecký sport. Rybolov. Sportovní střelba X
X  
80 Filologie. Rétorika X
X  
81 Lingvistika. Jazyky X
X  
81'24 Praktická znalost jazyků. Jazyková výuka X
X  
81'25 Translatologie. Teorie překladu X
X  
81'37 Sémantika. Lexikografie X
X  
81'374 Lexikografie. Jazykové slovníky X
X X
811.1/.9 Různé jazyky X
X  
811.11 Germánské jazyky X
X  
811.111 Angličtina X
X  
811.112.2 Němčina X
X  
811.124 Latina X
X  
811.13 Románské jazyky X
X  
811.16 Slovanské jazyky X
X  
811.161.1 Ruština X
X  
811.162.3 Čeština X
X  
811.162.4 Slovenština X
X  
82 Literatura X
X  
82.0 Literatura (teorie) (literární věda, literární rozbory) X
X  
82-93 Literatura pro děti a mládež (o ní) X
X  
821.1/.2 Indoevropské literatury X
X  
821.11 Germánské literatury X
X  
821.111 Anglická literatura. Anglicky psaná literatura X
X  
821.112.2 Německá literatura. Německy psaná literatura X
X  
821.13 Románské literatury X
X  
821.16 Slovanské literatury X
X  
821.161.1 Ruská literatura X
X  
821.162.3 Česká literatura X
X  
821.162.4 Slovenská literatura X
X  
821.2/.9 Ostatní literatury X
X  
902 Archeologie X
X  
903 Pravěk X
X  
904 Kulturní památky X
X  
91 Geografie X
  X
910.3/.4 Cestování. Objevné cesty. Pirátství X
  X
911 Obecná geografie. Systematická geografie X
  X
912 Mapy. Atlasy X
  X
913 Regionální geografie. Historická geografie X
  X
913(4) PRU Průvodci Evropy (záhlaví podle názvu státu) X
  X
913(5) PRU Průvodci Asie (záhlaví podle názvu státu) X
  X
913(6) PRU Průvodci Afriky (záhlaví podle názvu státu) X
  X
913(7) PRU Průvodci Severní a Střední Ameriky (záhlaví podle názvu státu) X
  X
913(8) PRU Průvodci Jižní Ameriky (záhlaví podle názvu státu) X
  X
913(9) PRU Průvodci Austrálie a Oceánie (záhlaví podle názvu státu) X
  X
913(437) Regionální geografie Česka X   X
913(437.6) Regionální geografie Slovenska
X
  X
913(4) Regionální geografie Evropy X
  X
913(5) Regionální geografie Asie X
  X
913(6) Regionální geografie Afriky
  X
913(7) Regionální geografie Severní a Střední Ameriky
  X
913(8) Regionální geografie Jižní Ameriky X
  X
913(9) Regionální geografie Austrálie a Oceánie X
  X
929 Biografické a jim příbuzné studie. Životopisy X
X  
929.5/.9 Genealogie. Heraldika X
X  
93/94 Dějiny (obecně) X
X  
930 Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví X
X  
930.85 Dějiny civilizace. Kulturní dějiny X
X  
94(100) Světové dějiny X
X  
94(3) Starověké dějiny X
X  
94(4) Dějiny Evropy X
X  
94(437) Dějiny Česka. Československa a Slovenska (do r. 1992) X
X  
94(437.31) Dějiny měst a obcí - Čechy X
X  
94(437.32) Dějiny měst a obcí - Morava X
X
 
94(5/9) Dějiny ostatních mimoevropských zemí X
X  

Časopisy  
  
SBZSbírka zákonů 
X 
UŘLÚřední list X 
ARArcheologické rozhledy X 
ČMMČasopis Matice moravské X 
ČMZČasopis Moravského musea v Brně X 
PSYČeskoslovenská psychologie X 
ČČHČeský časopis historický X 
ČLČeský lid X 
DASDějiny a současnost X 
DEMDemografie X 
FFilosofický časopis X 
FPFilmový přehled X 
HAVHistorie a vojenství X 
HISHistorický časopis X 
JMJižní Morava X 
NORNový Orient X
 
PEDPedagogika X 
PRÁPrávník X 
PSYPsychologie dnes X 
SFFSborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity X 
SCMScripta medica X 
SLPSlovanský přehled X 
SOČSociologický časopis X 
UMUmění X 
VMŠVěstník ministerstva školství a kultury X 
VVMVlastivědný věstník moravský X 
ZPPZprávy památkové péče X 

Barevné značení fondu

Poslední aktualizace: 22.04.2024, 09:13