Studovna periodik

V této studovně naleznete letošní ročník novin a časopisů: nejvíce žádané tituly jsou uloženy ve volném výběru časopisů, který je přímo ve studovně, ostatní periodika z letošního roku získáte u pultu na vyžádání. Ve studovně najdete i vámi objednané vyvázané starší ročníky novin a časopisů (v regálech, podle posledního dvojčíslí průkazky) a objednané mikrofilmy, mikrofiše a elektronické zdroje (označené v katalogu lokací MF, Skř.17, Mfš, CDR a CDR2  a místem pro vyzvednutí: Studovna periodik/2.patro) označené v elektronickém katalogu "Jen do studovny periodik", které vám budou vydány u pultu. Ve studovně máte možnost přístupu do databáze na CD (ASPI) a do Digitální knihovny. Veškeré Vaše objednávky ze skladů jsou vyřizovány Pondělí-pátek do 18.00.

 • Přístup do této studovny mají registrovaní čtenáři s platným čtenářským průkazem.
 • Studovna periodik je studovna se specializovaným fondem a se speciálním režimem. Fond půjčovaný v této studovně je vesměs archivní, konzervační fond, který vyžaduje speciální ochranu, mnohdy se jedná o unikátní fond dostupný pouze v naší knihovně, z tohoto důvodu není povoleno do studovny vnášet jídlo a pití (ani v uzavřených lahvích) a v tomto prostoru jíst ani pít. Svrchní oděvy (bundy, kabáty...) a objemná zavazadla je třeba odkládat v šatně v přízemí.
 • Materiály půjčované v této studovně nelze vynášet mimo studovnu.

Provozní řád Studovny periodik.

Anopress pressreader Elektronická knihovna časopisů - EZB
Tisíce titulů v elektronické verzi najdete také v našich předplacených databázích
Přehled o všech dostupných elektronických časopisech získáte v bází EZB (nápověda).

Databáze ASPI a CODEXIS

V studovně periodik je na vyhrazených počítačích k dispozici přístup do systémů právních informací ASPI a Codexis.

Otevírací doba

pondělí-pátek 08.30–19.30
sobota 09.00–15.00
Změna otevírací doby vyhrazena.

Kontakt

telefon 541 646 185
e-mail casopisy@mzk.cz

 

Studovna novin a časopisů

Fond
 • letošní ročníky novin a časopisů ( cca 600 ve volném výběru časopisů, cca 3500 ve skladu)
  objednané svazky vázaných novin a časopisů
 • fondy na mikrofilmech a mikrofiších (tyto fondy jsou v online katalogu označené „Jen do studovny periodik“ - 2. patro)
 • elektronické zdroje - CD-ROMy, DVD (ty fondy, které  jsou v online katalogu označené „Jen do studovny periodik“)
 • veškerý fond ve studovně není možno vynášet mimo studovnu
 • letošní ročník novin a časopisů je k dispozici bez objednání – naleznete je částečně volně v regálech ve volném výběru časopisů, ostatní vám vydá služba na vyžádání
 • ostatní fond objednávejte prostřednictvím online katalogu
 • noviny, které jsou v budově MZK, obdržíte do 30 minut, ostatní objednávky podle doby uvedené v elektronickém katalogu
 • fondy z mimobrněnského depozitáře obdržíte do 10 dnů  (ty fondy, které  jsou v online katalogu označené „Jen do studovny periodik“; Externí depozitář)
  - tyto materiály vám budou přichystány do příslušného regálu podle posledního dvojčíslí čárového kódu vaší čtenářské průkazky
 • objednané mikrofilmy, mikrofiše a elektronické zdroje pro vás budou připraveny u služby, k jejich prohlížení slouží speciální čtečky
Prezenční výpůjčky
 • v této studovně vám vydají veškeré prezenční výpůjčky, které jsou v online katalogu označeny: Jen do studovny periodik
 • seznam všech odebíraných titulů novin a periodik naleznete v online katalogu, stejně jako rozepsané ročníky jednotlivých titulů od roku 1997.
 • ročníky před rokem 1997 jsou do online katalogu doplňovány průběžně, proto je třeba ročníky nenalezené v katalogu hledat v digitalizovaném lístkovém katalogu
 • výpůjčky se po 5 dnech vyřazují
  - výpůjční lhůtu si můžete prodloužit o 5 dní (i vícekrát) u pracovníka služeb ve studovně SNC, výpůjčky nelze prodlužovat online
  - ve studovně můžete také získat běžný ročník časopisů označený v počítači: sbírka: studovna periodik/2. patro;
 • status: Aktuální ročník - u pultu ve Studovně periodik
  Nelze je objednat elektronicky, pouze osobně. Vyhledávají se na počkání, ale stejně jako ostatní požadavky ze skladů pouze do 18.00 (pondělí-pátek). V sobotu se výpůjčky nevyhledávají. V tuto dobu je dostupný pouze volný výběr časopisů a předem objednané, popř. vyžádáné tituly.
Kopírování
- Kopírovací stroje a kopírování ve studovně novin a časopisů:

1. vázané noviny (signatura začíná lokací NOV) je z důvodu ochrany fondu možno kopírovat pouze na speciálním kopírovacím zařízení (Minolta PS7000). Toto kopírování je s obsluhou a platí se hotově
2. ostatní tištěné fondy si mohou čtenáři kopírovat sami na samoobslužné kopírce (TASKalfa 3051ci Kyocera) nebo je může na objednávku zhotovit služba (viz dále)
3. na přístroji Canon MS 800 zhotovujeme papírové kopie z mikrofilmů a mikrofiší

Požadavky na zhotovení kopií službou se vyřizují do 10 kopií na počkání, při větším množství kopií dohodou, dle provozních možností. U rozsáhlejších objednávek může být vyžádána záloha.
Kopie zhotovujeme pouze z materiálů MZK a nebo z materiálů knihovnou vypůjčených.
Čtenáři nebo instituce, kteří si zhotovují kopie nebo pro které byly zhotoveny jsou povinni nakládat s nimi v souladu s ustanoveními autorského zákona – Zákon č. 121/2000 Sb. a pozdější změny a doplňky (podrobně viz Ministerstvo kultury ČR - Autorský zákon

Reprografické služby nelze objednávat telefonicky ani e-mailem!

Ceník kopírovacích služeb 
Vybavení
- 4 počítačové terminály po přihlášení s přístupem na internet, do elektronického katalogu MZK a do všech licencovaných online databází (přihlašovací údaje jsou stejné jako do online katalogu) do databáze ASPI, do Digitální knihovny s volným i chráněným obsahem
- 3 čtečky na mikrofilmy a 1 čtečka na mikrofiše
- 44 studijních míst
- samoobslužná kopírka/tiskárna

Poslední aktualizace: 04.12.2023, 11:45