Studovna rukopisů a starých tisků

Studovna je určena k vědecké práci s historickými a vzácnými fondy a k práci s příruční knihovnou. Režim studovny upravuje Badatelský řád oddělení rukopisů a starých tisků. Z důvodu elektronického uzamčení a zabezpečení studovny je nutné před vstupem zazvonit.

Otevírací doba (akademický rok)

pondělí, čtvrtek nutná rezervace
úterý
12.00–22.00
středa8.30–14.00
pátek zavřeno

Zkrácená otevírací doba během prázdnin.

Kontakt

telefon 541 646 157
e-mail rukopisy@mzk.cz

Studovna rukopisů a starých tisků

Informace

  • všechny výpůjčky (max. 5) lze studovat pouze prezenčně, připraveny budou následující den, rezervovány maximálně 7 dnů ode dne expedice.
  • Rukopisy, vzácné tisky a unikátní nebo ohrožené materiály jsou půjčovány výhradně na digitálních nosičích nebo mikrofilmech, pokud jsou k dispozici. V případě vážného badatelského zájmu o studium originálu rukopisu, je nutné osobně kontaktovat vedoucího oddělení rukopisů a starých tisků. Požadavky na příruční knihovnu budou připraveny na počkání po předložení signatury požadovaného díla (část příručky je ve volném výběru přímo ve studovně).

Fondy

Lokační označení sbírek

Zpracování fondů

Badatelský řád

Vydané publikace

Databáze
Ze všech studoven MZK je přístupná digitální knihovna Manuscriptorium - databáze historických fondů obsahující elektronický katalog a digitální obrazové dokumenty rukopisů, starých tisků, map a jiných vzácných dokumentů pocházejících z fondů českých a zahraničních knihoven a dalších institucí.
Kopírování a tisk
- z rukopisů, starých tisků, map, grafických sbírek a příruční knihovny lze zhotovit pouze kopie s využitím digitálních technologií (Minolta scanner, digitální foto, možnost vypálení snímků na CD)
- pořizování reprodukcí je závislé na stavu dochování příslušného díla, formátu díla (jeho fyzických rozměrech) a požadovaném rozsahu prací
- ceny reprografických služeb pro jednotlivé typy zařízení stanovuje ceník služeb a poplatků
Osvědčení o vývozu
Moravská zemská knihovna v Brně je pověřena agendou spojenou s výkonem činnosti vyplývající ze zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty pro předměty z oboru knižní kultury s územní působností pro všechny moravské kraje.
Vybavení
- 10 studijních míst, 1 PC

Poslední aktualizace: 31.10.2023, 09:16