Studovna přírodních a technických věd

Od 30. 9. do 29. 10. 2021 je Studovna přírodních a technických věd
z důvodu výměny oken mimo provoz.

Ve studovně přírodních věd a techniky naleznete literaturu z oborů: přírodních věd - životní prostředí, matematika, fyzika, chemie, geologie, biologické obory; aplikovaných věd - výpočetní technika, vojenství, lékařství, farmacie, elekronika, strojírenství, stavitelství, zemědělství, veterinární medicína, domácí hospodářství, doprava, průmysl a řemesla, stavebnictví, architektura, zeměpis; všeobecné slovníky a encyklopedie.  V sedmém patře najdete také kompletní ročníky často žádaných časopiseckých titulů.

Všechny knihy a časopisy ve studovně jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu (tj. nelze je půjčit domů).

 

Otevírací doba

pondělí 08.30–19.00
úterý 08.30–19.00
středa 08.30–19.00
čtvrtek 08.30–19.00
pátek 08.30–19.00
sobota zavřeno
Změna otevírací doby vyhrazena.

Kontakt

telefon 541 646 196
e-mail stm@mzk.cz
vedoucíMgr. Michal Škop
 michal.skop@mzk.cz

Studovna přírodních věd a techniky

Fond studovny
- přes 20 tisíc svazků encyklopedií, slovníků a nejčastěji používané studijní literatury
- literatura je stavěna tématicky podle mezinárodního desetinného třídění (rozdělení oborů podle studoven)
- přístup do ČSN Online
Vybavení studovny
- ve studovně najdete 14 počítačů (operační systém Linux) + 2 počítače s přístupem do ČSN Online + 1 počítač určený pro práci s elektronickými přílohami publikací ze studovny
- 2 samoobslužné kopírky/tiskárny - pro jejich použití je třeba mít vložený kredit na čtenářském průkazu + samobslužný skener
- 193 studijních míst, z toho 48 míst v 7. patře
Rešerše a konzultace

  • poradíme při vyhledávání v katalozích knihovny
  • poskytujeme individuální konzultace a instruktáže pro vyhledávání v elektronických informačních zdrojích
  • nabízíme rešeršní služby (za poplatek dle ceníku), termín zpracování se liší podle náročnosti dotazu
Kontakty:

ekonomika, management / Studovna humanitních věd / 4. patro
Mgr. Martina Orlová, tel. 541 646 203, martina.orlova@mzk.cz 

přírodní vědy, lékařství, zemědělství, technika, normy, patenty, firemní a obchodní literatura / Odděleni periodik a norem / 2. patro
PhDr. Martina Machátová, tel. 541 646 170, martina.machatova@mzk.cz


Časopisy ve studovně

Poslední aktualizace: 11.10.2021, 15:29