Oxford Music Online

Oxford Music Online

Unikátní elektronický referenční zdroj v oblasti hudby zahrnuje:

  • Grove Music Online, který zpřístupňuje The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd Edition (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992), and The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd Edition (2002) (stále aktualizované) s 50 000 články a 30 000 biblio­grafiemi
  • The Oxford Companion to Music, obsahující na 8 000 článků z mnoha hudebních žánrů především západní klasické tradice
  • The Oxford Dictionary of Music s celkem 12 500 články (z toho o 5 000 sklada­telích), které se zabývají všemi hudebními žánry, místy provozování hudby, a pod.
  • Encyclopedia of Popular Music, elektronická verze 10-dílného 4. vydání s 27 000 hesly o všech žánrech, jejich interpretech, autorech a jejich diskografiích; je pravidelně několikrát ročně aktualizována.
  • The Grove Dictionary of American Music je největší a nejúplnější publikací zaměřenou na americkou hudbu (druhé vydání, 2014).
  • The Grove Dictionary of Musical Instruments je nejobsáhlejší publikací zaměřenou na hudební nástroje celého světa (druhé vydání, 2014).
  • The New Grove Dictionary of Jazz se zaměřuje na jazzovou hudbu a je nejobsáhlejší publikací, jaká kdy byla na toto téma vydána (druhé vydání, 2002).
  • The New Grove Dictionary of Opera je dobrým zdrojem informací o opeře pro badatele i operní nadšence.

Vstupte do databáze Oxford Music Online

Jednotlivé části jsou navzájem prolinkovány. Pro bližší představu je možno využít elektronického průvodce Oxford Music Online Guided Tour a leták Oxford Music Online.

Oxford Music Online

Přístup do databáze Oxford Music Online je částěčně financován z projektu NCIP VaVaI.

NCIP VaVaI

Poslední aktualizace: 05.01.2023, 09:46