Elektronická knihovna časopisů - EZB

Elektronická knihovna časopisů - EZBElektronische Zeitschriftenbibliothek

EZB poskytuje jednotný přístup ke všem odborným a vědeckým on-line časopisům, které má MZK plnotextově přístupné. Čtenářům MZK je tak k dispozici 58 537 předplacených titulů a dalších 54 674 volných titulů.

EZB neumožňuje plnotextové vyhledávání z celé báze dostupných časopisů. V případě, že potřebujete vyhledávat články z širšího souboru odborných časopisů (pomocí tzv. pokročilého hledání), využijte příslušné vyhledávací rozhraní licencovaných on-line databází.

Vstup do EZB

EZB je návštěvníkům knihovny plnotextově přístupná z počítačů v budově MZK, pro registrované čtenáře i prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu. Báze volně přístupných zdrojů představuje odborné on-line časopisy, které jsou volně vystavené na internetu.

Vstup z počítačů v budově MZKVstup do báze volně přístupných časopisů
(Directory of Free Access Journals)

Kategorie časopisů v EZB

Elektronické časopisy jsou v EZB rozděleny – a graficky rozlišeny – do 3 kategoriípodle dostupnosti plných textů:

volně přístupné časopisy (Free Access Journals)
přístupné v rámci MZK (předplacené časopisy)
nepřístupné zdroje popř. ročníky (mohou být přístupné obsahy časopisů, popř. abstrakty článků)

Časové vymezení dostupnosti plných textů

Časový rozsah plnotextově přístupných ročníků se u jednotlivých časopisů liší. Tento údaj lze zjistit po klinutí na ikonku , která se nalézá vlevo před názvem každého titulu. U online časopisů bývají poslední čísla (resp. několik čísel za určité období) plnotextově nepřístupná!

Nabízené kolekce časopisů

Moravská zemská knihovna má v EZB přístupné následující kolekce časopisů:

Vyhledávání časopisů v EZB a navigace

 • Po vstupu do EZB si vpravo nahoře můžete zvolitanglickou nebo německou jazykovou verzi
 • Jednotlivé tituly lze v EZB vyhledávat:
  • podle abecedy (by title / alphabetisch)
  • začít vyhledávání zvolením příslušného oboru (by subject / nach Fächern)
  • EZB nabízí i možnost podrobnějšího a případně vícehlediskového vyhledávání (Search / suchen)
 • Kliknutím na název časopisu se zobrazí webová stránka konkrétního titulu – zde již můžete prohledávat jednotlivé ročníky a čísla vybraného časopisu
 • Readmeodkazuje zpět na tuto stránku
 • Preferences / Einstellungenumožňuje zvolit si EZB jiné knihovny (licencované časopisy jiných institucí nejsou čtenářům MZK plnotextově přístupné!)
 • V případě, že se Vám nedaří dostat se k plnému textu námi licencovaného titulu časopisu, ujistěte se, že jste v EZB Moravské zemské knihovny (vlevo nahoře pod hlavičkou EZB musí být zobrazen název naší knihovny)
 • případné dotazy či upozornění nám můžete sdělit prostřednictvím odkazuContact address / Ansprechpartner

Články z nedostupných periodik

Články z časopisů, které nemá MZK plnotextově přístupné – červeně označené časopisy – a nejsou ani v našich fondech tištěných periodik, si můžete objednat prostřednictvím Meziknihovní výpujční služby.

Elektronická knihovna časopisů - EZB

Poslední aktualizace: 19.12.2023, 12:23