Portály

BioMed Central

BioMed Central: kolekce on-line vědecko-výzkumných časopisů z oblasti biologie a medicíny. Přístup k článkům označených open access je bezplatný. Seznam časopisů podle oborů.

Directory of open access journals

DOAJ (Directory of open access journals): Přístup do plných textů odborných recenzovaných časopisů. U téměř poloviny z nabízených titulů lze provádět hledání až na úrovni článků.

EZB Elektronická knihovna časopisů
EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů)
 nabízí jednotný a snadný přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům. Jedná se o elektronická periodika dostupná v knihovně v rámci konsorcií nebo volně přístupná na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi.

JIB – jednotná informační brána

Umožňuje jednotný a snadný přístup k heterogenním informačním zdrojům (katalogy, databáze).

Oborové brány

Jednotná informační brána zastřešuje také samostatné oborové brány uvedené níže. Podrobnější informace můžete získat z prezentací bran, které jsou dostupné na stránkách Národní technické knihovny.

 • KIV – Knihovnictví a informační věda

  oborová brána pro informační potřeby knihovníků, učitelů a studentů oboru knihovnictví a informační věda, pro informační pracovníky apod.

 • Portál MUS

  Oborová brána pro hudbu a hudební vědu.

 • Portál TECH

  Oborová brána pro techniku, přírodní a aplikované vědy.

 • Portál ART

  Oborová brána pro umění a architekturu.

 • Oborová brána IREL

  Brána IREL umožňuje vyhledávat ve fondech Knihovny Ústavu mezinárodní­ch vztahů a další­ch tematicky odpoví­dají­cí­ch kvalitní­ch zahraničních a českých informačních zdrojích (plnotextových a bibliografických databází­ch, souborných katalozí­ch a katalozí­ch knihoven).

Knihovny.cz

Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv.

Portál abcHistory

Průvodce informačními zdroji o historii, dějepisu a souvisejících oborech.

Portál ČGS

Informační portál České geologické služby (dříve Český geologický ústav).

Portál VĚDA

Průvodce informacemi o vědě a výzkumu.

PubMed

Portál PubMed umožňuje přístup asi k 23 milionům bibliografických záznamů z oblasti biomedicíny, řada z nich obsahuje linky na plné texty. Portál buduje NCBI - US National Library of Medicine National Institutes of Health v Bethesde.

RISM - Répertoire International des Sources Musicales

RISM - Répertoire International des Sources Musicales: mezinárodní databáze hudebních pramenů v rukopisné podobě z období let 1600-1850. Katalogizační záznamy - v současnosti více jak 700 tisíc - obsahují údaje o autorech hudby, titulu, obsazení i o samotném rukopisu. Každý záznam obsahuje i tzv. incipit - začátek notového záznamu.

The European Library

The European Library umožňuje prohledávání sbírek 45 evropských národních knihoven. Nabízí mj. i bezplatný přístup k řadě digitálních dokumentů.
Podpora portálu a jeho aktualizace skončila k 31. 12. 2016.

Slovakiana
SLOVAKIANA
: Slovenské kulturní dědictví (virtuální výstavy, virtuální exkurze).

FINNA
FINNA
: přístup k fondům finských knihoven, muzeí a archivů. Lze zde hledat ruzné druhy dokumentů. Tento zdroj se stal inspirací pro tvůrce českého Centrálního portálu knihoven.

Česká digitální knihovna
Česká digitální knihovna
 umožňuje vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v České republice. Cílem je zajištění přístupu k digitálním dokumentům v knihovnách z jednoho místa.

Poslední aktualizace: 19.01.2018, 14:19