Portály

BioMed Central

BioMed Central: kolekce on-line vědecko-výzkumných časopisů z oblasti biologie a medicíny. Přístup k článkům označených open access je bezplatný. Seznam časopisů podle oborů.

Directory of open access journals

DOAJ (Directory of open access journals): Přístup do plných textů odborných recenzovaných časopisů. U téměř poloviny z nabízených titulů lze provádět hledání až na úrovni článků.

EZB Elektronická knihovna časopisů
EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů)
 nabízí jednotný a snadný přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům. Jedná se o elektronická periodika dostupná v knihovně v rámci konsorcií nebo volně přístupná na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi.

TIP:  Datenbank-Infosystem (DBIS) - rozcestník, který obsahuje informace a odkazy na volně přístupné i licencované zdroje, roztříděný dle oborů.

Knihovny.cz

Ukončení provozu Jednotné informační brány (JIB)

Na základě usnesení Ústřední rady Centrálního portálu knihoven a po proběhlých testech bylo rozhodnuto, že provoz Jednotné informační brány bude k 31. 12. 2018 ukončen. Služby a funkce, které poskytovala a plnila Jednotná informační brána od roku 2002, převzal od 1.1. 2019 portál Knihovny.cz, dostupný na adrese www.knihovny.cz.

Portál Knihovny.cz je plnohodnotnou náhradou JIB a navíc přináší spoustu výhod, které JIB neměla. Mezi ty zásadní patří zejména přívětivé uživatelské prostředí portálu a rychlost vyhledávání. Portál Knihovny.cz na rozdíl od JIB, která fungovala na platformě MetaLib a vyhledávání probíhalo vždy v reálném čase s dlouhou odezvou, vyhledává v systému discovery v datech, která jsou dostupná v indexu. Tím je zaručena mnohem vyšší rychlost vyhledávání a také lepší relevance řazení výsledků.

Portál zatím ale nenahradí dva druhy vyhledávání. Knihovníci, kteří byli zvyklí prostřednictvím JIB vyhledávat kvalifikační práce, musí nyní použít portál Theses.cz. A kolegové, kteří vyhledávali na JIB v zahraničních knihovnách, najdou rovnocennou náhradu v katalogu WorldCat.

Oborové brány

V souvislosti s ukončením provozu JIB bylo též dokončeno spuštění vyhledávačů pro oborové brány IRELTECHKIV a MUS, které nyní fungují na portále pod vlastními webovými rozhraními a nahradí vyhledávání prostřednictvím MetaLibu. Jedná se o "řez" portálem, tedy vlastní oborový pohled na vybranu část indexu dle předem daných kritérií (zdroje, fasety apod.) Všechny řezy umožňují prohledávat jak vybrané domácí zdroje, tak index zahraničních zdrojů.

(zdroj: Knihovny.cz Newsletter 19/1)

Knihovny.cz

Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv.

ResearchWriter

Průvodce informačními zdroji o historii, dějepisu a souvisejících oborech.

Portál ČGS

Informační portál České geologické služby (dříve Český geologický ústav).

Portál Věda a výzkum

Průvodce informacemi o vědě a výzkumu.

PubMed

Portál PubMed umožňuje přístup asi k 23 milionům bibliografických záznamů z oblasti biomedicíny, řada z nich obsahuje linky na plné texty. Portál buduje NCBI - US National Library of Medicine National Institutes of Health v Bethesde.

RISM - Répertoire International des Sources Musicales

RISM - Répertoire International des Sources Musicales: mezinárodní databáze hudebních pramenů v rukopisné podobě z období let 1600-1850. Katalogizační záznamy - v současnosti více jak 700 tisíc - obsahují údaje o autorech hudby, titulu, obsazení i o samotném rukopisu. Každý záznam obsahuje i tzv. incipit - začátek notového záznamu.

The European Library

The European Library umožňuje prohledávání sbírek 45 evropských národních knihoven. Nabízí mj. i bezplatný přístup k řadě digitálních dokumentů.
Podpora portálu a jeho aktualizace skončila k 31. 12. 2016.

Slovakiana
SLOVAKIANA
: Slovenské kulturní dědictví (virtuální výstavy, virtuální exkurze).

FINNA
FINNA
: přístup k fondům finských knihoven, muzeí a archivů. Lze zde hledat ruzné druhy dokumentů. Tento zdroj se stal inspirací pro tvůrce českého Centrálního portálu knihoven.

Česká digitální knihovna
Česká digitální knihovna
 umožňuje vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v České republice. Cílem je zajištění přístupu k digitálním dokumentům v knihovnách z jednoho místa.

Poslední aktualizace: 19.12.2023, 12:27