EODOPEN

eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens

Projekt spolufinancovaný z programu Creatie Europe, který volně navazuje ať už po stránce obsahové tak i z hlediska zapojených partnerů na projekt EOD. Celková doba trvání projektu bude 5 let (2019-2024). Do projektu je zapojeno celkem 15 partnerských institucí z 11 evropských zemích a hlavním koordinátorem celého projektu je University of Insbruck. Za Českou republiku se do projektu zapojily kromě Moravské zemské knihovny i Knihovna Akademie věd a Vědecká knihovna v OlomouciDalší partnerské instituce jsou:

 • University of Innsbruck (AT)
 • University of Tartu (ET)
 • National and University Library / Ljubljana (SI)
 • University of Greifswald (DE)
 • National Library of Sweden (SE)
 • Nicolaus Copernicus University in Torun (PL)
 • National Library of Portugal (PT)
 • National Library of Estonia (ET)
 • National Széchényi Library (HU)
 • Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SK)
 • University of Regensburg (DE)
 • University of Vilnius (LT) 

Hlavní cíl projektu můžeme popsat následovně:

V kontextu autorského práva zveřejnit ideálně v různých formátech volně vybraná díla 20. či 21 století - a to napříč celou Evropou.

Základní aktivitou směřující k dalším částem projektu je napříč všemi institucemi digitalizovat celkem 15000 děl, která vznikla ve 20. nebo 21. století a nyní jsou autorsky volná a je možné je zveřejnit veřejnosti bez omezení. Výběr těchto děl bude vycházet jak z potřeb knihovny tak i na základě výběru a doporučení odborné veřejnosti. Samotná digitalizace je sice jádrem projektu, tento se však bude zaměřovat i na aktivity s danou problematikou související:

Autorské právo

Pracovní skupiny věnující se této problematice se budou snažit zpřehlednit proces zveřejňování digitálního obsahu v souladu s aktuálním autorským právem v dané zemi. V součinnosti pak samozřejmě také zvýšit povědomí o problematice autorského práva v odborné komunitě za pomocí rozličného spektra vzdělávacích aktivit. Výstupem by pak měl být prototyp nástroje, který umožní i jiným institucím dohledávání autorsky volných děl.

Různorodá distribuce obsahu

Dílčí aktivity projektu se zaměří i na možnosti jak efektivněji zpřístupňovat digitalizovaný obsah i osobám se zrakovým postižením či obdobným handicapem. Při hledání možných cest jak digitalizovaný obsah přiblížit k široké veřejnosti budou rozvíjeny i možnosti přístupu pomocí mobilních zařízení.

Společný portál

Tato aktivity je koordinována a zajišťována ze strany Moravské zemské knihovny. Cílem je vytvoření jednotného místa, kde budou zpřístupněny všechny digitalizované dokumenty všech partnerských institucí.

Všechny digitalizované dokumenty samozřejmě budou dostupné i v jednotlivých digitálních knihovných. Volně dostupné dokumenty digitalizované v rámci Moravské zemské knihovny nejdete dostupné ve sbírce EODOPEN v digitální knihovně.

Více informací se můžete dočíst přímo na stránkách projektu - https://eodopen.eu/.

Poslední aktualizace: 08.07.2020, 10:48