Projekt Humanitní vědy dokořán

Projekt: Humanitní vědy dokořán
Registr. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Celkové způsobilé výdaje projektu: 14 883 050 Kč

Masarykova univerzita a Moravská zemská knihovna v Brně uspěli s předloženou žádostí o podporu z Evropských fondů na realizaci projektu „Humanitní vědy dokořán“.

Výzkumní pracovníci Filosofické fakulty Masarykovy univerzity s kurátorskou podporou odborných pracovníků Moravské zemské knihovny v Brně vytvoří a nabídnou gymnaziální praxi soubor tematických digitálních vzdělávacích zdrojů včetně metodik pro pedagogy s cílem ukázat edukační potenciál digitalizovaného kulturního dědictví. Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními a paměťovými institucemi reflektuje aktuální potřeby sekundárního školství inovovat výuku v obsahu, formách a metodách.

Projekt tak reaguje na stagnující implementaci digitálních technologií a jejich didakticky účelného využívání v gymnaziálním vzdělávání, vyplývající z aktuální tematické zprávy České školní inspekce a saturuje nedostatečný transfer kulturního dědictví do edukační praxe. Projekt také naplňuje zatím ne zcela využitý edukační potenciál spolupráce formálního a neformálního vzdělávacího prostředí.

Stěžejním cílem projektu je nabídnout gymnaziální výuce didakticky, odborně i technicky na mimořádně vysoké úrovni připravené digitální vzdělávací zdroje, které budou určeny k podpoře badatelsky orientované výuky 21. století. Takto koncipovaná výuka bude propojovat jak rozvoj oborově doménové znalosti, tak rozvoj informační a digitální gramotnosti i schopnosti kriticky a aktivně reflektovat dané objekty v oblasti kulturního dědictví. Digitální vzdělávací objekty budou konstruované tak, aby reflektovaly konstruktivistické zásady aktivní výuky – důraz bude kladen na takové aktivizační metody, které umožní rozvinout žádoucí žákovské kompetence.

Poslední aktualizace: 31.01.2020, 13:27