Visegrad Fund

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury České republiky a ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU připravuje pro rok 2016 VI. ročník tradičního setkání knihovníku zemí V4+, které si jako hlavní téma zvolilo „Knihovny v zemích V4+ v nástrahách digitálního věku“. Registraci provedete na samostatných stránkách konference.

Konference s názevem Libraries V4+ in the decoy of the digital age se uskuteční v Brně ve dnech 31. května – 1. června 2016. Konference je spolufinancována Mezinárodním Visegradským Fondem.

Partneři projektu:

Moravská zemská knihovna v Brně
National Széchényi Library of Hungary
Biblioteka Narodowa
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Visegrad Fund

 
Poslední aktualizace: 24.05.2016, 10:07