Evropské projekty

MZK realizuje dotaci EU pro zkvalitnění služeb čtenářům

MZK realizuje dotaci EU pro zkvalitnění služeb čtenářům

Projekt "Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK" s registračním číslem CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_027/0007457 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci, zabezpečení a ochranu knihovního fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Jedná se o rekonstrukci prostor a rozšíření technologií hlavní budovy Moravské zemské knihovny s cílem zlepšit ochranu knihovního fondu a zázemí pro návštěvníky.

Výsledky stavební části projektu budou:

 • zrekonstruované a modernizované atrium a konferenční sál – vyřešen problém zatékání stropu
 • rekonstruovaná a zateplená část venkovní fasády, modernizace kamerového systému
 • vybudování zádveří s posuvnými dveřmi u vstupních dveří do budovy z ulice Kounicova
 • rekonstrukce vestavěných květináčů ve foyer
 • modernizace a úprava systému měření a regulace (MaR)
 • rekonstrukce chladících kompresorů, modernizace knižních výtahů
 • výměna dieselagregátu, kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost

Dále bude pořízeno a realizováno:

 • doplnění zařízení pro digitalizaci dat – nová digitalizační linka
 • nové úložiště dat, nový firewall
 • nové vybavení konferenčního sálu, nové projekční zařízení (k výstavnímu cyklu Oči Brna)
 • nové přístroje pro restaurování a čištění knih
 • digitalizace mikrofilmů, zrestaurování části knihovního fondu – 20 ks nejvzácnějších středověkých rukopisů, starých tisků a prvotisků
 • obnova části interiéru ve studovnách (koberce, regály, terminály pro čtenáře, skenery)

Projekt probíhá od poloviny roku 2018 do podzimu roku 2021.

 

________________________________________________________

 

Authentication and Authorisation for Research and Collaboration

V rámci programu Horizon 2020 je Moravská zemská knihovna zapojena v projektu AARC2 (Authentication and Authorisation for Research and Collaboration).  Tento projekt sdružuje více než 20 partnerů včetně organizací národních výzkumných a vzdělávacích sítí (NREN), knihoven a výzkumných a vzdělávacích e-infrastruktur.  Projekt je zaměřen na problematiku autentizace a autorizace ve výzkumných sítích a má za cíl usnadnění sdílení výsledků výzkumů napříč obory.  Měla by vzniknout společná integrující platforma a jednou z rolí MZK je testování tohoto systému v infrastruktuře knihovny.

Poslední aktualizace: 22.10.2018, 09:03