Evropské projekty

Authentication and Authorisation for Research and Collaboration

V rámci programu Horizon 2020 je Moravská zemská knihovna zapojena v projektu AARC (Authentication and Authorisation for Research and Collaboration).  Tento projekt sdružuje více než 20 partnerů včetně organizací národních výzkumných a vzdělávacích sítí (NREN), knihoven a výzkumných a vzdělávacích e-infrastruktur.  Projekt je zaměřen na problematiku autentizace a autorizace ve výzkumných sítích a má za cíl usnadnění sdílení výsledků výzkumů napříč obory.  Měla by vzniknout společná integrující platforma a jednou z rolí MZK je testování tohoto systému v infrastruktuře knihovny.

__________________________________________________________________________________

MZK se v roce 2014 účastnila i přípravy několika evropských projektů.

Prvním z nich byl projekt  Authentication and Authorisation for Research and Collaboration (AARC), do kterého byla MZK vybrána v neposlední řadě i díky svému členství v organizaci evropských výzkumných knihoven LIBER. Tento projekt programu H2020 bude zahájen v roce 2015. Projekt se bude zabývat, jak jeho název napovídá, problematikou autentizace a autorizace ve výzkumných sítím, jeho dalším partnerem z ČR je organizace CESNET.

Dalším podaným projektem je projekt EXXCEL - Empowering 20th Century European Literature v programu Creative Europe. Tento projekt je zaměřen na problematiku osiřelých děl a MZK by v něm v případě jeho financování vedla jednu z pracovních skupin.

Rovnež v programu Creative Europe byl připraven projekt CLAP! - Claustra Aperta - a zaměřuje se na společné zpřístupnění klášterního kulturního dědictví Evropy.

Poslední aktualizace: 24.07.2017, 12:01