ERASMUS+

  • klíčové akce 2: Partnerství pro spolupráci,
  • číslo dohody: 2022-1-CZ01-KA220-HED-000085765, 
  • název projektu: DIGEOCAT & Lib. Výzkum reprezentací mezikulturních kontaktů v českých cestopisných textech ze Středomoří do roku 1918 s využitím nástrojů digital humanities.

Cílem projektu je výzkum reprezentací mezikulturních kontaktů v prostoru Středomoří v česky (resp. staročesky) psaných textech cestopisné povahy od 15. století do r. 1918 s využitím nástrojů digital humanities: digitálního mapování, digitalizace dokumentů a zpracování big dat. Na základě funkční kooperace mezi přírodními vědci z oblasti geoinformatiky a digitální kartografie a českými, italskými, španělskými a chorvatskými humanitními vědci z oblasti literární kultury bude jako hlavní výstup vytvořen digitální multitematický atlas, jenž bude vizualizovat trasy cest po Středomoří, zaznamenané v cestopisných textech; atlas bude interaktivně propojen prostřednictvím vybraných klíčových témat s nově vytvořenou digitální knihovnou. Výsledků aplikovaného výzkumu bude využito pro vzdělávání, vědeckou činnost a rozvoj kulturálních kompetencí evropské společnosti.

Řešitelé projektu:

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE, Itálie
UNIVERSIDAD DE GRANADA, Španělsko
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Chorvatsko
MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ
 

Co-funded by the European Union

Poslední aktualizace: 20.06.2023, 07:15