Tradicionalistická publicistika v kontextu první republiky

Projekt se zabývá způsoby a formami reprezentace kulturních a společenských procesů v období 1927 – 1938 na základě různých podob tradicionalistické publicistiky, jak je zprostředkovávají časopisy Rozmach, Řád, Tvar, Akord, Listy pro umění a kritiku. Ve stávajících přístupech k tomuto období byly preferovány především obecně historické
přístupy, v nichž periodika hrála roli ilustrační – což nutně vedlo k jistému zjednodušení a případně hodnocení na základě kritérií, která byla aplikována na daná periodika a jejich aktivitu a projevy zvnějšku. Bez toho, že bychom měli v úmyslu zpochybňovat tento přístup, je v našem záměru analyzovat uvedená periodika jako orgány, které se
pokoušejí v uvedeném období etablovat jistý systém hodnot (kulturních, ale i společenských) a legitimizovat jej v kontextu dobových společenských procesů a střetů. Jde vlastně o monografický přístup, v centru pozornosti však nestojí osobnost či směr, ale časopis, či několik časopisů, které k sobě těsně patří.

Poslední aktualizace: 16.08.2016, 07:28