LINDAT/CLARIAH-CZ

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ) – program Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace (MŠMT)

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, jejíž součástí je i MZK, vznikla rozšířením existující velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIN. Bude fungovat jako národní uzel celoevropské sítě DARIAH-EU. Cílem LINDAT/CLARIAH-CZ je posílit digitálně podporovaný výzkum v oblasti umění a humanitních oborů a usnadnit poskytování služeb a aktivit pro výzkumníky umění a humanitních věd v Evropě i mimo ni. Role MZK je především na rovině dodavatele, správce a poskytovatele dat.

LINDAT/CLARIAH-CZ

Poslední aktualizace: 01.08.2019, 17:20