LINDAT/CLARIAH-CZ

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ) – program Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace (MŠMT)

Moravská zemská knihovna se v roce 2019 stala součástí velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, která bude fungovat jako národní uzel celoevropské sítě DARIAH-EU. Infrastruktura umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů, které povedou k obohacení výzkumu v oblasti jazykových technologií, umění, humanitních a společenských věd.

Cílem LINDAT/CLARIAH-CZ je rozšířit dostupnost otevřených digitálních datových setů, zdrojů a nástrojů pro tzv. Digital Humanities, čímž umožní otevřený přístup k bádání v evropských sbírkách, publikacích či výsledcích projektů s využitím informačních technologií a moderních výzkumných nástrojů. Infrastruktura nabízí různá softwarová řešení s důrazem na digitální a interdisciplinární metody zpracování dat, včetně metod strojového učení, zabývá se otázkami výzkumných omezení spojených s autorskými právy nebo tvorbou politik pro organizace. Rovněž poskytuje přístup k obdobným datům ze zahraničních institucí v rámci mezinárodní sítě. Důraz klade na spolupráci výzkumných institucí, vědecké komunity i studentů v ČR a EU.

MZK má v rámci projektu zkvalitnit přístup k digitálním zdrojům a nástrojům pro zpracování dat, zejména exportem obsahu digitálních repozitářů, nasazením optimalizačních nástrojů a standardů IIIF API, rovněž sjednocením metadat.

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla na podnět Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR sloučením dvou infrastruktur LINDAT/CLARIN (Centrum jazykové výzkumné infrastruktury) a DARIAH-CZ (Digitální infrastruktura pro umění a humanitní vědy). Významnou součástí infrastruktury je spolupráce mezi evropskými výzkumnými institucemi a s ní související možnosti propagace evropského kulturního dědictví a výsledků výzkumu vědecké komunitě na globální úrovni. V současnosti je do projektu LINDAT/CLARIAH-CZ zapojeno 11 výzkumných institucí:

 • Univerzita Karlova
 • Národní knihovna ČR
 • Knihovna Akademie věd ČR
 • Moravská zemská knihovna v Brně
 • Masarykova univerzita
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Filosofický ústav AV ČR - Patočka
 • Historický ústav AV ČR
 • Ústav pro jazyk český AV ČR
 • Národní filmový archiv
 • Národní galerie   

Podrobné informace o projektu poskytují oficiální webové stránky lindat.cz.

Období realizace: 2019-2022

Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Univerzita Karlova, hajic@ufal.mff.cuni.cz 

Hlavní řešitel za MZK: Ing. Petr Žabička, Petr.Zabicka@mzk.cz

 

 

LINDAT/CLARIAH-CZ

Poslední aktualizace: 07.04.2022, 07:30